Biblie

Perspektivy naděje | Teologická výpověď o naději ve vzkříšení

Josef Dolista
In stock

2,40 €

Product details

Publisher
Cat. number
72192
ISBN
8085319640
Pages
124
Weight
120 g
Publication date
1997
Binding
softcover

Description

Teologická výpověď o naději ve vzkříšení, s předmluvou Karla Skalického.

Křesťanská eschatologie nám zprostředkovává transcendentální poznání založené na Zjevení, je plná naděje, jejímž důvodem je ukřižovaný a vzkříšený Kristus. Proto lze říci, že eschatologie v křesťanském pojetí je naukou o předposledních věcech, protože poslední věcí života celého stvoření je Bůh. Ve zdánlivém konci je skrytý počátek. Eschatologie nám dává odpovědi až na hranice možného lidského jednání, úzce souvisí s jednáním člověka, má etickou dimenzi a vyzývá k etickému jednání.

Prof. Dr. Josef Dolista, Th. D., SDB je děkanem TF JU v Českých Budějovicích a vedoucím katedry dogmatické a ekumenické teologie.

(Zdroj: vydavateľstvo Cesta)

Customers who bought this item also bought