Biblie

Zborník Z50

In stock
Damaged

0,25 €

Bežná cena 0,50 €

Product details

Cat. number
10063
ISBN
9788085486544
Pages
102
Dimensions
23,5 x 16,7 x 0,6 cm
Weight
187 g
Binding
softcover

Description

Typ poškodenia: mierne poškodenie obalu

Zborník prednášok z medzinárodnej monotematickej ekumenickej konferencie konanej v rámci Týždňa s Bibliou a pri príležitosti Roku apoštola Pavla. Zborník obsahuje štúdie významných teológov:

prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD.
Ing. Ján Henžel, PhD.
Rev Dr. Ottó Pecsuk
doc. ThDr. Ján Grešo
ThDr. Albín Masarik, PhD.
Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
doc. ThDr. Pavel Prochádzka, PhD., mim. prof.
 
Recenziu vykonal prof. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD.

Customers who bought this item also bought