Biblie

Stezka Tóry | Výběr z knihy Netivot olam

Rabi Löw
In stock

9,20 €

Product details

Cat. number
94205
ISBN
9788087186015
Pages
131
Dimensions
17,7 x 12 x 1,4 cm
Weight
220 g
Publication date
2008
Binding
hardcover

Description

Ústředním tématem knihy Netivot olam je Maharalovo vnímání etiky lidského konání podložené citáty z Tanachu a Talmudu.

Jak napsal rabi Löw v předmluvě své knihy: „Je patrné, že staří učenci kladli lidem na srdce moudrá slova o morálce a mnohá z nich se nacházejí v Talmudu, aby vedla lidi po cestách dobrých a přímých. A zdálo se mi správné tato slova sesbírat a uspořádat. Mým jediným přáním je, aby ten, kdo hledá poučení o morálce, která je v souladu s názory rabínů, našel vše pohromadě, v jedné knize. A nazval jsem tuto knihu Stezkami světa (Netivot olam), na nichž není smrti."

Po knize Stezka návratu (2007), která obsahuje reprezentativní ukázky ze čtyř „stezek" a jednu kompletní „stezku", představujeme nyní českému čtenáři stěžejní a nejobtížnější část Netivot olam, Stezku Tóry.

(Zdroj: www.p3k.cz)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought