Biblie

Vnitřní konflikt člověka z pohledu apoštola Pavla | Ř 7,14-25

Marek Kozák
In stock

5,50 €

Product details

Cat. number
70217
ISBN
9788087287637
Pages
101
Dimensions
16 x 11,3 x 0,7 cm
Weight
107 g
Publication date
2013
Binding
softcover

Description

Kniha Vnitřní konflikt člověka nabízí zamyšlení nad existencí zla v lidském životě. Východisko argumentu, jak prozrazuje podtitul knihy, pochází z teologie svatého Pavla, který o tématu píše v listě Římanům 7,19–21. Vybrané téma patří mezi to nejtěžší, s kterým se v teologii můžeme setkat.

Kniha je rozdělena do tří kapitol. První kapitola nás seznamuje s listem Římanům, dočteme se v ní základní informace týkající se tohoto dopisu. Druhá kapitola je věnována exegetickému výkladu biblického textu. Díky detailnímu rozboru řeckých slov můžeme lépe pochopit myšlenky, které nám chce apoštol sdělit. Poslední, třetí kapitola pak přináší souhrn teologických výkladů, které byly
v jednotlivých historických etapách přijímány. Celá kniha je určena převážně pro teologicky vzdělané čtenáře. Nelze přehlédnout ani ekumenický aspekt této knihy, neboť pojednává o tématu, které je blízké všem společenstvím vyznávajícím Krista.

(Zdroj: Česká biblická spoločnosť)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought