Biblie

Kniha modlitieb v Biblii | Úvod do knihy žalmov

Dietrich Bonhoeffer
In stock

4,90 €

Product details

Publisher
Cat. number
13025K
ISBN
9788071406174
Pages
62
Dimensions
15x10,5x1
Weight
47 g
Publication date
2023
Binding
softcover

Description

Kniha od autora Dietricha Bonhoeffera v preklade Ondreja Peťkovského prosí „Pane, nauč nás modliť sa!“. „Modliť sa neznamená jednoducho vyprázdniť si srdce, ale skôr s plným alebo aj prázdnym srdcom hľadať cestu k Bohu a hovoriť s Ním.“

Nemecký evangelický teolog Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) patrí k významným osobnostiam 20.storočia. Za svoje angažovanie sa v odpore proti nacizmu bol v roku 1943 zatknutý a o dva roky neskôr popravený. 

Bonhoeffer vždy zdôrazňoval prítomnosť Ježiša Krista v každom spoločenstve kresťanov kdekoľvek na svete, veľký význam pripisoval Ježišovej Reči na vrchu a osobnému nasledovaniu Krista. Bol presvedčený, že viera a skutky veriaceho musia byť v súlade, a toto svoje presvedčenie aj sám žil, i v časoch nacizmu.

Customers who bought this item also bought