Biblie

Kto je Boh

Pavel Hanes
In stock

13,90 €

Product details

Cat. number
19259
ISBN
9788057041818
Pages
277
Dimensions
22x16x2
Weight
330 g
Publication date
2022
Binding
hardcover

Description

Túžba po poznaní Boha je hlboko v každom z nás. Hľadáme ho, či by sme ho „nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko“ (Skutky apoštolov 17:27). „Vložil nám do srdca večnosť“ (Kazateľ 3:11) a túžime po hĺbke jeho poznania, hoci si to často neuvedomujeme. Náš pohľad je zastretý hriechom, preto po ňom nielen túžime, ale od neho aj utekáme. Potrebujeme zjavenie a očistenie. Ježiš nám na kríži zaistil prístup k poznaniu a jeho Duch nás uvádza do pravdy (Evanjelium podľa Jána 16:13). Zjavuje nám večný život, ktorý je v „poznaní jediného, pravého Boha a toho, ktorého poslal, Ježiša Krista“ (Evanjelium podľa Jána 17:3). Máme to obrovské privilégium poznávať Boha a nasledovné úvahy nás budú vovádzať do niekoľkých Božích atribútov – vlastností. Všetky úvahy začínajú analýzou jednotlivých Božích vlastností, a to aj na pozadí toho, ako si Boha vysvetľujú rôzni filozofi, vedci či teológovia. Po tomto vysvetlení pojmov nasleduje aplikácia do každodenného života človeka.

Čítajme tieto úvahy s modlitbou a otvoreným srdcom, aby nám Boh odhaľoval svoj charakter a mohli sme rásť do plnosti poznania Krista.

Pane, ty si živý Boh, ktorý vidíš, čím sa teraz budeme zaoberať, čo budeme o tebe počúvať alebo čítať. Vstúp do týchto našich úvah, ktoré sú bez tvojho Ducha bez života, stanú sa len spôsobom nášho filozofovania či teologizovania. My však túžime, aby nás tieto úvahy viedli k bázni pred tebou a zároveň k túžbe ťa naozaj osobne poznať.

Customers who bought this item also bought