Biblie

Nová zmluva, rusko-anglická, Ruský moderný preklad/Good News Translation

In stock

0,00 €

Product details

Cat. number
M77703
ISBN
9785855245868
Pages
533
Dimensions
21 x 14,5 x 1,8 cm
Weight
401 g
Publication date
2017
Binding
softcover

Description

Nová zmluva obsahuje Ruský moderný preklad a Good News Translation. Sadzba je dvojstĺpcová, pričom v jednom stĺpci je text v ruskom jazyku, v druhom stĺpci text v anglickom jazyku.

Ruský moderný preklad

Tento preklad bol prvý krát ako celok publikovaný v roku 2011. Ide o preklad z pôvodných jazykov v jeho 2. vydaní z roku 2016. Ruský moderný preklad Nového zákona sa vyznačuje presným prenosom významu Svätého písma v kombinácii s jasnosťou a prístupnosťou. Jednou z hlavných úloh prekladu je reflektovať v modernom literárnom jazyku sémantickú, štylistickú, žánrovú a umeleckú rôznorodosť kníh Nového zákona. Preklad vychádza z najlepších vydaní pôvodných textov Nového zákona a využíva najnovšie poznatky biblickej vedy. V druhom vydaní bol text podstatne prepracovaný, berúc do úvahy kritické pripomienky odborníkov a čitateľov. Kniha je určená širšiemu okruhu čitateľov.

Customers who bought this item also bought