Biblie

Biblia, Roháčkov preklad, mäkká väzba, rodinný formát, hnedá 2022

In stock

79,00 €

Price for members 63,20 €

Variácie

Biblia, Roháčkov preklad, mäkká väzba, rodinný formát, hnedá 2022 Biblia, Roháčkov preklad, mäkká väzba, rodinný formát, hnedá 2022
Biblia, Roháčkov preklad, pevná väzba, rodinný formát, tmavohnedá, 2022
Biblia, Roháčkov preklad, pevná väzba, rodinný formát, tmavohnedá, 2022
prevedenie: pevná väzba
Biblia, Roháčkov preklad, pevná väzba, rodinný formát, bordová, 2022
Biblia, Roháčkov preklad, pevná väzba, rodinný formát, bordová, 2022
prevedenie: pevná väzba

Product details

Cat. number
10384
ISBN
9788089846818
Pages
1371
Dimensions
25 x 17,5 x 5 cm
Weight
1545 g
Publication date
2022
Binding
mäkká - flexi
Oriezka
zlatá
Deuterokánonické knihy
neobsahuje

Video ukážka

Description

Svätá Biblia z pôvodných jazykov v preklade Jozefa Roháčka podľa pôvodného 2. vydania z roku 1969.

Čo Biblia obsahuje

  • veľký formát
  • mäkká väzba v kvalitnom prevedení
  • dobre čitateľné písmo na minimálne priehľadnom papieri
  • orientačné indexy
  • pozlátené strany
  • 10 stranová rodinná kronika
  • 12 tematických máp
  • hebrejský kalendár, prehľad biblických mincí, váh a mier

O preklade

Stále živý záujem o Roháčkov preklad Biblie sa stal pozoruhodným javom slovenského biblického čitateľstva. Preklad postupne vychádzal tlačou najprv v rokoch 1910 – 1936 a autorom revidovaný text bol publikovaný v roku 1951. Otázkou zostáva, ako je možné, že texte, ktorý kladie značné nároky na čitateľa nielen starou, gramaticky odlišnou slovenčinou, ale aj zvláštnym pojmoslovím prekladateľa, je aj dnes tak populárny, že čitatelia požadujú jeho ďalšie vydania.

Z Roháčkovho prekladu je ponajprv zrejmá hlboká úcta k Biblii ako Božiemu slovu. Biblia nám podáva samotné slová Božie, a preto je nevyhnutné vyjadrovať sa aj v preklade štýlom, ktorý čo najvernejšie zachová význam a vážnosť pôvodných slov originálu. Keďže Biblia bola najprv napísaná v hebrejčine, aramejčine a gréčtine, prekladateľ týmto rečiam prispôsobuje svoje vyjadrovanie. Preto je charakteristickou črtou práce Jozefa Roháčka „vláda originálu“. Snaha preložiť do slovenčiny, pokiaľ je to možné, všetky jednotlivé slová originálu vždy tými istými slovenským výrazmi viedla k tomu, že Roháčkov preklad je značne konkordantný. Tam, kde slovenčine potrebné pojmy chýbajú, prekladateľ často vytvoril vlastné slová, ktoré nenájdeme ani v historickom slovníku slovenčiny. Pochopiteľne tým nevzbudzuje iba obdiv. Kto si však dá námahu vstúpiť do jeho jazyka a myslenia, získa prístup k prekladu, ktorý ho priblíži k hebrejskému štýlu vyjadrovania.

Je dobré, že z Božej milosti máme v slovenčine viacero prekladov Biblie, a je dobré, že popri nich tu bude aj naďalej možnosť „čítať Roháčka“.

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD. 

Customers who bought this item also bought