Biblie

Obrátenie | Ako Boh vytvára nový ľud

Michael Lawrence
In stock

7,90 €

Product details

Publisher
Cat. number
19075K
ISBN
9788081562334
Pages
90
Dimensions
21 x 14,8 x 0,7 cm
Weight
135 g
Publication date
2022
Binding
softcover

Description

Podľa toho, ako cirkevný zbor funguje, sa veľa dozvieme o tom, čomu verí o spasení človeka. Keď si zbor skutočne osvojil biblické učenie o obrátení, bude volať ľudí k pokániu a viere – nielen k jednorazovým rozhodnutiam, terapeutickému uzdraveniu či mravnému životu.

Táto krátka kniha má za cieľ pomôcť zborom správne vidieť rozdiel, ktorý biblická doktrína o obrátení prinesie v učení, evanjelizácii, učeníctve, členstve a v každej inej práci v rámci zboru.

 

Customers who bought this item also bought