Biblie

Biblická hebrejština – souhrn gramatiky

In stock

5,00 €

Product details

Publisher
Cat. number
98203
ISBN
9788074260117
Pages
20
Dimensions
23 x 10,4 x 0,5 cm
Weight
70 g

Description

Súhrn gramatiky biblickej hebrejčiny - laminované leporelo pozostávajúce z 20-tich strán.

Obsah:

Písmo

 • Souhlásková abeceda (abgad)
 • Masoretské značení

Tvarosloví

 • Jména (podstatná, přídavná)
 • Číslovky 
 • Zájmena
 • Příklonné předložky
 • Slovesa

Skladba slov

 • Tázací výrazy
 • Všeobecné výrazy
 • Přídavná jména
 • Předložky
 • Příslovce a modální částice
 • Záporky
 • Citoslovce žalu a radosti

Skladba vět a souvětí 

 • Jmenné věty
 • Slovesné věty
 • Spojky vedlejších vět

Skladba větších celků

Tvaroslovné prvky

 

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought