Biblie

Muži a ich stratégia víťazstva nad pokušením | 6 týždňový študijný program

Bob Vereen
In stock

4,90 €

Product details

Cat. number
19166
Pages
99
Dimensions
21 x 14,7 x 0,5 cm
Weight
150 g
Publication date
2021
Binding
softcover

Description

Je zrejmé, že naša kultúra je posadnudá sexom. Stále viac sme znásilňovaní pornografiou a obrazmi so sexuálnym podtónom. Dôsledky sú zrejmé v úpadku morálky, sexuálnych závislostiach, neviazaných sexuálnych vzťahoch a praktikách a v narastajúcom percente rozvodovosti manželstiev.

Ale ty nemusíš byť obeťou nepriateľskej stratégie. V tomto 6 týždňovom kurze objavíš úžasnú pravdu o tom, že Boh pripravil všetko pre to, aby si vierou v Krista mohol odolávať pokušeniam. Skrze príklady mužov v Písme nájdeš pomoc pre ochranu tvojho srdca i mysle aby si mohol stáť pred Bohom v čistote a bez úhony.

BOB VEREEN spolu so svojou manželkou Diane slúžia v Precept Mi-nistries od roku 1991. Okrem iného stoja v službe vyučovania Božie-ho slova na mnohých konferenciách po celom svete. Vyučujú ľudí o tom, ako študovať Božie slovo induktívnou metódou; taktiež stoja v mentorskej službe vodcov na národnej úrovni v USA. Bob sa podieľal na príprave a vydaní Induktívnej študijnej Biblii a napísal alebo sa podieľal na písaní pracovných zošitov zo série 40. minút induktívneho štúdia Biblie.

Customers who bought this item also bought