Biblie

Prvé a posledné slová Ježiša Krista | Čo Ježiš hovorí ako prvé a čo ako posledné v Evanjeliu podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána

Ľubomír Majtán
In stock

4,00 €

Product details

Cat. number
19105
ISBN
9788097061388
Pages
82
Dimensions
21 x 14,7 x 0,5 cm
Weight
150 g
Publication date
2012
Binding
softcover

Description

Ktoré slová hovorí Ježiš ako prvé a ako posledné? Je zaujímavé všimnúť si to vo všetkých štyroch verziách evanjelia. Autor sa v tejto biblickej publikácii venuje Pánovým slovám, poukazuje na ich súvis s inými časťami Biblie a obohacuje ich aplikáciou pre náš praktický život. V závere je pridaný rozbor pôvodných textov aj s doslovným prekladom.

Customers who bought this item also bought