Biblie

Creative Bible Journal | With 40 different devotions to grow in faith

Gustavo Mazali , Jacob Vium-Olesen
In stock

15,60 €

Product details

Cat. number
19437
ISBN
9788772032627
Pages
93
Dimensions
22x16x1,7
Weight
285 g
Publication date
2023
Binding
pevná s mäkkou výplňou

Description

The importance of the Bible is impossible to overstate. Still, tweens are such a tough group to keep interested in the Bible. Many have grown up hearing well-known Bible stories over and over, and now think there is nothing left for them to discover. 

This book is for them. 

With 40 different devotions, these books let tweens read, think, draw, and solve puzzles to better understand the Bible and grow in faith through creativity. 

With this excellent journal, bigger kids ages 8-12 will have a Bible study tool that is relevant to them yet deeply rooted in the Bible, easy to use yet profound, and creative yet transformative.

Each of the book’s 40 devotions have only 2 pages each; the first page is for input – a Bible verse (that they can also color) and a reflective text (that makes the Bible passage relevant to them). The second page is for output – solving a puzzle and writing some thoughts or a guided prayer (prompting the child to think for themself and realize the real life applications of the Bible passage).  

Táto kniha vyjde v našom vydavateľstve čoskoro aj v slovenskej verzii.

Dôležitosť Biblie nemožno podceňovať. Napriek tomu sú tínedžeri náročná skupina na to, aby sa stále zaujímali o Bibliu. Mnohí vyrastali a stále dokola počúvali známe biblické príbehy a teraz si myslia, že už nemajú čo objavovať. 

Táto kniha je pre nich. 

Táto kniha umožňuje deťom čítať, premýšľať, kresliť a riešiť hádanky, aby lepšie porozumeli Biblii a rástli vo viere prostredníctvom kreativity. 

S touto knihou budú mať väčšie deti vo veku 8 – 12 rokov nástroj na štúdium Biblie, ktorý je pre nich relevantný, no zároveň hlboko zakorenený v Biblii, ľahko použiteľný , no zároveň hlboký, kreatívny.

Každá zo 40 lekcií v knihe má 2 strany; prvá strana je určená na zadanie – biblický verš (ktorý môžu tiež vyfarbiť) a reflexný text (vďaka ktorému je pre nich biblická pasáž relevantná). Druhá strana slúži na výstup – vyriešenie rébusu a napísanie niekoľkých myšlienok alebo navrhnutá modlitba (nabádanie dieťaťa, aby premýšľalo samo a uvedomilo si skutočné aplikácie biblického úryvku).  

Customers who bought this item also bought