Biblie

Komentár NZ - List Galatským

Ladislav Tichý
In stock

5,50 €

Product details

Cat. number
70229
ISBN
9788075450319
Pages
130
Dimensions
22,4 x 15,1 x 0,75 cm
Weight
210 g
Publication date
2016
Binding
softcover

Description

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořadí knih v Novém zákoně.

List Galatským bývá počítán spolu s Listem Římanům a 1. a 2. istem Korintským mezi čtyři „velké“ listy apoštola Pavla. Hlavním teologickým tématem této epištoly je otázka ospravedlnění člověka před Bohem. Autorem komentáře je prof. Ladislav Tichý, Th.D., z katedry biblických věd na Cyrilometodějské teologické fakultě UP.

(Zdroj: Česká biblická spoločnosť)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought