Biblie

Dvanáct století církevních dějin

Amedeo Molnár , Rudolf Řičan
In stock

12,00 €

Product details

Publisher
Cat. number
72125
ISBN
9788070170649
Pages
415
Dimensions
20 x 13 x 2,2 cm
Weight
465 g
Publication date
2008
Binding
softcover

Description

Podnětem k dějepisectví je snaha zachovat budoucím pokolením paměť o tom, co se kdy událo a co kdy lidé udělali, a pohledem do minulosti, sledováním a sdílením života minulých pokolení získat zároveň poučení pro současné i budoucí.

O to se v přehledných studijních textech pokusili dva vynikající historikové, někdejší profesoři Komenského evangelické bohoslovecké fakulty, Rudolf Říčan a Amedeo Molnár.

První část knihy je věnována Prvním pěti stoletím církve, část druhá se zabývá Cestou církve osmi stoletími. Nové knižní vydání někdejších učebních textů vychází vstříc neutuchajícímu zájmu široké odborné i laické veřejnosti, která postrádá spolehlivého průvodce historií křesťanské církve. Nově je připojen podrobný jmenný rejstřík.

(Zdroj: Nakladatelství Kalich)

Customers who bought this item also bought