Biblie

Pět českých novozákonních překladů | Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989

Josef Bartoň
In stock

5,90 €

Product details

Cat. number
70263
ISBN
9788087287460
Pages
306
Dimensions
24,5 x 17,5 x 2 cm
Weight
575 g
Publication date
2013
Binding
softcover

Description

Překládání Písma představuje v duchovním a kulturním životě českého národa zcela mimořádný fenomén a doprovází celé jeho dějiny od raného středověku až do současnosti. Také tlumočení Bible do češtiny v moderní době (tj. po r. 1900) patří k tématům nesmírně zajímavým, avšak paradoxně mezi českou veřejností téměř neznámým.

V tomto čtvrtém svazku ediční řady Studijní texty České biblické společnosti se nyní dostává do rukou čtenáře nová monografie PhDr. Josefa Bartoně, Th.D., jejímž hlavním cílem je zevrubně představit české novozákonní překlady, které byly vytvořeny a poprvé publikovány v období od počátku šedesátých let 20. století do r. 1989. Autor tak přímo navazuje na svou předchozí knihu Moderní český novozákonní překlad, Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem, jež vyšla jako zakládající první svazek Studijních textů v roceč 2009 a byla věnována šesti moderním tlumočením Nového zákona vzniklým od začátku 20. století do padesátých let (Sýkora, Sýkora-Hejčl, Col, Žilka, Škrabal, Škrabal-Petrů). Aktuální Bartoňova publikace prezentuje pět dalších českých novozákonních tlumočení: přelomový Český ekumenický překlad, exilový Nový zákon Ondřeje M. Petrů a na něj úzce navazující římskokatolický liturgický překlad Václava Bognera, velmi volný a komunikativní text Slovo na cestu a tzv. Překlad nového světa, konfesní tlumočení svědků Jehovových, jež vzniklo jako česká mutace anglojazyčného New World Translation.

Autor využívá svou teologickou, klasickofilologickou a bohemistickou kvalifikaci a v předkládané monografii přináší množství utříděných faktografických informací, nových poznatků a odhalených souvislostí. Kniha shromažďuje důležitá bibliografická data, odkrývá leccos z dosud málo známého pozadí geneze pojednávaných překladatelských počinů, na základě detailních analýz podává charakteristiky jednotlivých překladových textů, postihuje vztahy mezi tlumočeními a určuje jejich místo v širším kontextu české biblické překladové tradice.

(Zdroj: www.bibleshop.cz)

Customers who bought this item also bought