Biblie

IVP komentář k dobovému pozadí Bible – Nový zákon

Craig S. Keener

38,00 €

Product details

Cat. number
72069
ISBN
9788071122043
Pages
960
Dimensions
23 x 16 x 4,3 cm
Weight
1145 g
Publication date
2018
Binding
hardcover

Description

REVIDOVANÁ, ROZŠÍŘENÁ VERZE

Nepostradatelný pomocník, v němž najdete vysvětlení kulturních souvislostí každého verše Nového zákona.

Má-li člověk dobře porozumět Bibli a správně ji aplikovat, potřebuje dva hlavní zdroje informací. Jeden z nich představuje samotná Bible. Druhým je pochopení doby a kultury popisované v textu, jejž právě čte.
Původní autorův zájem a cíl lze pochopit jen se znalostí dobových okolností. Tento ojedinělý komentář poskytuje stěžejní informace o popisované době a kultuře potřebné pro důkladné - a plodnější - studium Bible. Postupuje přitom verš po verši.
Toto revidované vydání standartní encyklopedie ve svém oboru bylo kompletně rozšířeno a obsahuje nyní ještě aktuálnější informace, o něž se s námi dělí jeden z předních odborníků na židovskou, řeckou a římskou kulturu novozákonní doby.

(Zdroj: www.krestanskyzivot.cz)

Customers who bought this item also bought