Biblie

Paradox a tajomstvo | Markovo evanjelium

Massimo Grilli
In stock

11,00 €

Product details

Cat. number
19013
ISBN
9788089120437
Pages
88
Dimensions
21 x 15 x 0,4 cm
Weight
143 g
Publication date
2014
Binding
softcover

Description

Paradoxtajomstvo sú dva pojmy, ktoré úzko súvisia so životom Ježiša a vierou. Tvoria tematickú niť a prizmu, cez ktorú autor knihy číta a interpretuje Markovo evanjelium. Od počiatočného paradoxu a tajomstva, kedy je Boží syn pokúšaný na púšti, cez paradox a tajomstvo kríža, ktorý je cestou Ježiša, ale aj každého učeníka, až k záverečnému paradoxu a tajomstvu, kedy dobrá zvesť o zmŕtvychvstaní Ježiša zostáva zahalená do ticha.

Autor knihy Massimo Grilli je profesorom Nového zákona na teologickej fakulte Pápežskej univerzity sv. Gregora v Ríme. Publikácia bola preložená pri príležitosti návštevy profesora na Slovensku.

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought