Biblie

Zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva | Matúšovo evanjelium

Massimo Grilli
In stock

11,00 €

Product details

Cat. number
19015
ISBN
9788089120468
Pages
115
Dimensions
21 x 15 x 0,7 cm
Weight
172 g
Publication date
2015
Binding
softcover

Description

Publikácia približuje Matúšovo evanjelium. Názov knihy vystihuje implicitného autora a prvých poslucháčov – čitateľov evanjelia. Autorom evanjelia bol Žid, zakorenený v tradícii otcov, a z tohto zorného uhla predstavuje Ježiša – Mesiáša a jeho posolstvo. Prisľúbenia prorokov Starého zákona sú interpretačným kľúčom Ježišovej prítomnosti, ale v evanjeliu nachádzame aj odkaz na budúcnosť, na konečné „naplnenie“. Text evanjelia odhaľuje aj druhú perspektívu autora, ktorou je helenistické prostredie židovskej diaspóry. V ňom žije druhá generácia kresťanov, ktorej autor adresuje svoje slová.

Prvá kapitola knihy je venovaná všeobecným otázkam autorstva, štruktúry a teológie evanjelia. Po nej nasleduje jedenásť kapitol, v ktorých profesor Massimo Grilli predstavuje jednotlivé kapitoly evanjelia a vychádzajúc z analýzy biblického textu ponúka teologické i duchovné reflexie.

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought