Biblie

Duchovní smysl člověka dnes | Od objektivního k existenciálnímu a věčnému

Miloš Raban
In stock

8,50 €

Product details

Publisher
Cat. number
71232
ISBN
9788070219331
Pages
400
Dimensions
20 x 13,1 x 2,2 cm
Weight
427 g
Publication date
2008
Binding
softcover

Description

Autor, docent filosofie na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, v této obsáhlé práci analyzuje různé badatele v oblasti psychologie a psychiatrie především z hlediska jejich zkoumání a řešení závažných psychických problémů, plynoucích u nemocných z jejich nedostatečného řešení základních osobních problémů, např. smyslu života. Z tohoto hlediska si zvláště všímá přístupu psychoanalytiků – S. Freuda a C. G. Junga. Ukazuje zároveň na významný podíl této problematiky ve vnitřním životě člověka. Vodítko při cestě k výslednému řešení mu často poskytuje židovský myslitel V. F. Frankl, jehož dílo, u nás z řady překladů známé, obzvlášť hluboko rozebírá.

Práce se ovšem nevyčerpává pouze analýzou názorů cizích, ale ukazuje i autorův zásadní přístup, založený na aplikaci křesťanského učení. Kniha zároveň poskytuje poučení o řadě badatelů a myslitelů, u nás dosud málo známých či neznámých, především z německé jazykové oblasti.

(Zdroj: vydavateľstvo Vyšehrad)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought