Biblie

Teologie 20. století | Antologie

kolektív autorov
In stock

6,40 €

Product details

Publisher
Cat. number
71266
ISBN
9788070218877
Pages
464
Dimensions
19,5 x 12,5 x 2,4 cm
Weight
472 g
Publication date
2007
Binding
softcover

Description

Studie světově proslulých teologů (Rahner, Guardini, Teilhard de Chardin, Kasper, Ratzinger, Barth, Bultmann, Bonhoeffer, Gándhí, Welte aj.) ve 2. vydání.

Reprezentativní ekumenicky pojatá antologie přináší zásadní studie předních křesťanských teologů i těch myslitelů, které  křesťanství inspirovalo při promýšlení základních problémů lidské existence. Její texty ukazují, že dvacáté století patří k nejnapínavějším obdobím teologického bádání, ale také, jak se myšlení o Bohu vzrůstající měrou prosazuje v dnešním světě. Celek knihy se v bohatě členěném tematickém spektru soustřeďuje na otázky, jak lze dnes hovořit o Bohu, o Ježíši Kristu a o evangeliu. Jednotlivé oddíly jsou uspořádány tak, že se čtenář postupně seznamuje se základními tématy filosofickými a teologickými a poté s ústředními problémy náboženství, církví, ekumenismu i se vztahy víry a moderního myšlení. Z povahy textů je zřejmé, že jejich autorům nejde jen o teoretické uvažování, ale především o praktickou službu člověku, který hledá východiska z myšlenkového labyrintu moderní doby.

Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel (nar. 1948) studoval germanistiku a teologii na univerzitách v Bochumi a Tübingen. Po Hansi Küngovi se stal ředitelem Institutu pro ekumenické bádání univerzity v Tübingen.

(Zdroj: vydavateľstvo Vyšehrad)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought