Biblie

O ustanovení služebníků církve | Studijní texty ETF v Praze

Martin Luther
In stock

4,60 €

Product details

Publisher
Cat. number
19287
ISBN
9788070171868
Pages
106
Dimensions
20 x 14 x 0,6 cm
Weight
144 g
Publication date
2012
Binding
softcover

Description

Osmý svazek studijní řady Acta Reformationem Bohemicam Illustrantia uvádí překlad nejdůležitějšího textu, který vzešel ze styků reformátora Martina Luthera a českých utrakvistů na počátku dvacátých let 16. století. Lutherův dopis De instituendis ministris ecclesiae z roku 1523 obsahuje stručný návod na řešení situace, do níž se česká církev pod obojí dostala tím, že zůstala od časů kompaktát věrná římskému svěcení svého kněžstva. Luther zde vyzývá politické špičky Starého města pražského k vybudování církve nezávislé na Římu.

Překlad Buriana Sobka z Kornic (1523) edičně připravil církevní historik Ota Halama ve spolupráci se studenty Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Text doprovázejí dobové ilustrace a faksimile.

(Zdroj: vydavateľstvo Kalich)

Customers who bought this item also bought