Biblie

Synopsis of the Four Gospels, english/greek

kolektív autorov
In stock

58,30 €

Product details

Cat. number
81122
ISBN
3438054051
Pages
361
Dimensions
27 x 22 x 2,5 cm
Weight
1880 g
Publication date
1993
Binding
hardcover

Description

Desiate vydanie synopsy všetkých štyroch evanjelií v gréckom a anglickom jazyku.

Grécky text vychádza z prekladu Nestle-Aland 26th Edition, Greek New Testament 3rd Edition. Preklad anglického textu: Revised Standard Version, 2nd edition.