Biblie

Dáš mu meno Ježiš | Synoptické evanjeliá Prvá časť: príchod Spasiteľa

Darko Kraljik
In stock

7,00 €

Product details

Publisher
Cat. number
19412
ISBN
2220080004714
Pages
164
Dimensions
21x15x1
Weight
220 g
Publication date
2023
Binding
softcover

Description

Pravdepodobne väčšina ľudí, ktorí čítajú sväté Písmo – Bibliu vedia, že prvé štyri knihy Nového zákona sa nazývajú evanjeliá. Každé z evanjelií svoji m vlastným spôsobom rozpráva príbeh Ježiša Krista: popisujú jeho narodenie, jeho službu, učenie, zázraky, smrť, zmŕtvychvstanie a odchod do nebeskej slávy. Čo však mnohým ľuďom nie je až tak známe je skutočnosť, že medzi prvými tromi evanjeliami a teda Matúšovým, Markovým, Lukášovým a štvrtým Jánovým evanjeliom je značný rozdiel. Je pravdou, že všetky štyri evanjeliá sa dopĺňajú a rozprávajú rovnaký základný príbeh o Ježišovi Kristovi. Avšak prvé tri evanjeliá sa až nápadne na seba podobajú, príbeh Ježiša Krista popisujú podobným neraz až identickým spôsobom, slovami a poradím udalostí. Preto sa tieto tri evanjeliá v teológii nazývajú „synoptické” evanjeliá. Podávajú nám spoločný, jednotný obraz osoby, života a diela Spasiteľa Ježiša Krista. V tejto knihe budeme sledovať začiatky tohto príbehu od jeho narodenia až po začiatky jeho verejnej služby.


Darko Kraljik je od roku 1999 kazateľom Bratskej jednoty baptistov v SR Teologické vzdelanie (Mgr. v roku 1999; IhDr. v roku 2007) získal na katedre Evanjelikálnej teológie PFUMBv Banskej Bystrici Okrem toho absolvoval štúdium na Biblickom inštitúte Precept Ministries International a je národným koordinátorom služby induktívneho štúdia Biblie v SR a ako učiteľ Biblie vyučuje tieto biblické kurzy na nie ktorých biblických seminároch v SR i v zahraničí.

Customers who bought this item also bought