Biblie

God's Amazing Plan Bible | The price He paid to win your love

Amy Parker
In stock

15,00 €

Product details

Cat. number
19428
ISBN
9788772031392
Pages
328
Dimensions
22x16x2
Weight
560 g
Publication date
2019
Binding
hardcover

Description

God’s Amazing Plan Bible is a retold Bible storybook for tweens—an easy to read introduction to the main message of the Bible: God’s plan to restore and redeem His creation. God’s Amazing Plan Bible seeks to emphasize the ways God works to bring about salvation, from choosing His people and saving them from slavery to establishing them as a nation and finally, at the right time, sending His Son Jesus Christ, the ultimate savior.

 

God's Amazing Plan Bible je prerozprávaná biblická  kniha pre deti – ľahko čitateľný úvod k hlavnému posolstvu Biblie: Božiemu plánu obnoviť a vykúpiť Jeho stvorenie. Biblia  úžasného Božieho plánu sa snaží zdôrazniť spôsoby, akými Boh pracuje na dosiahnutí spásy, od vyvolenia svojho ľudu a jeho záchrany z otroctva, po ustanovenie  národa a nakoniec, v pravý čas, poslal Boh  svojho Syna Ježiša Krista, dokonalého spasiteľa.