Biblie

Zachránit lidi od hříchu | Etika v teologii mistra Jana Husa

Dominik Opatrný
In stock

7,50 €

Product details

Publisher
Cat. number
19369
ISBN
9788086498652
Pages
126
Dimensions
21x14x1
Weight
175 g
Binding
mäkká brožovaná

Description

Mistr Jan Hus nevypracoval ucelený etický systém. Kniha katolického teologa D. Opatrného se skrze zdroje, z nichž Hus čerpal, snaží vstoupit do myšlení, které formovalo jeho činy. Hus rozhodně nepovažoval teologii za abstraktní vědu odtrženou od života (svědectví, jež přinesl, o tom svědčí). Inspirativní je jeho kritický přístup k teologické tradici, již stále poměřuje Písmem, a také příležitostný humor, jímž poněkud odlehčoval své traktáty. Seznámení s Husovou etikou dává nahlédnout i do morality pozdního středověku, jež je nám, jak D. Opatrný konstatuje, vzdálená i blízká.