Biblie

Pozemské věci | Ctít Boha radostí z jeho darú

Joe Rigney
In stock

13,70 €

Product details

Publisher
Cat. number
19329
ISBN
9788088447290
Pages
287
Dimensions
21,5x14x1,5
Weight
368 g
Publication date
2022
Binding
softcover

Description

Joe Rigney v tejto knihe ponúka závan čerstvého vzduchu pre kresťanov, ktorí sú zaťažení falošnými štandardmi, nesplniteľnými očakávaniami a mylnými predstavami o svätosti. Táto toľko potrebná kniha, raziaca strednú cestu medzi modloslužbou na jednej strane a nevďačnosťou na strane druhej, nám pripomína, že každý dobrý dar pochádza z Otcovej ruky, že Božie požehnanie by nás malo viesť k uctievaniu a štedrosti a že nadšenie pre Božiu slávu môže byť bez hraníc.

 

„Žijeme naprosto přehlceni materiálním bohatstvím všeho druhu, a proto si mnoho křesťanů správně pokládá otázky: ,Jak s tímto bohatstvím nakládat? Je vůbec správné si jej užívat?̒ Autor nám biblicky ukazuje, jakým způsobem máme s Božími dary nakládat a jak reagovat, když o tyto dary pod Boží svrchovanou rukou přicházíme. Tato kniha oslavuje Boha a Boží velikost na čtenáře dýchá z každé její stránky.“

Andrej a Michaela Henry, členovia zboru Kresťania Kurim (krestanekurim.cz)