Chcete doručenie vašej objednávky do 24.12, vytvorte ju najneskôr do 18.12. Viac informácií
www.eshop.biblia.sk
Biblie

Duch Boží v teológii Paula Tillicha

Libor Bednár
In stock

12,00 €

Product details

Publisher
Cat. number
13024K
ISBN
9788071405986
Pages
207
Dimensions
20x13x2
Weight
212 g
Publication date
2022
Binding
softcover

Description

Paul Tillich bol americký protestantský teológ nemeckého pôvodu, predstaviteľ dialektickej teológie a náboženskej antropológie. Požadoval zbaviť náboženské myslenie dogmatizmu a symbolov nezrozumiteľných dnešnému človeku. O Tillichovej univerzalistickej pneumatológii píše autor s neskrývanými sympatiami, hoci nie nekriticky. Čitateľ-teológ je postupne uvádzaný do širokého sveta jedného z najvýznamnejších teológov 20. storočia, čitateľ-neteológ do možností, aké možno ponúknuť premýšľavému intelektuálovi modernej teológie. Autor sa pokúsil načrtnúť Tillichov veľkolepý pokus nájsť jednotný svet, na ktorom sa podieľa cirkev i kultúra. Vníma cirkev ako súčasť kultúry. Ona je reprezentantom spoločenstva Ducha, ale ako sociologická skupina je i jeho deformáciou. Cirkev si nemôže robiť nárok na podrobenie si kultúry v mene spoločenstva Ducha, ale na druhej strane stojí proti všetkým profanizujúcim pokusom, ktoré by chceli cirkev izolovať od kultúrneho života.

Autor Libor Bednár je evanjelický farár, ktorý pôsobil v cirkevných zboroch Liptovský Mikuláš, Poprad a v súčasnosti v Bratislave Dúbravka. Svoju dizertačnú prácu venoval Tillichovej pneumatológii.