Biblie

Cesty k realite | Úvahy o zákonitosiach hmotnej a duchovnej skutočnosti okolo nás

Štefan Markuš
In stock

12,50 €

Product details

Publisher
Cat. number
19079K
ISBN
9788081562648
Pages
216
Dimensions
21 x 14,8 x 1,5 cm
Weight
275 g
Publication date
2022
Binding
softcover

Description

Epistemologická pokora je otázkou základného životného postoja a je predpokladom správneho konania. Ľudia, ktorým je tento postoj vlastný, vedia, že múdrosť sa začína uvedomením si vlastnej nevedomosti.

David Brooks

Esej Števa Markuša sa mi veľmi páči. Presahy vedy a viery – to je na Slovensku veľmi potrebná téma, ktorej sa málokto venuje. Nie sú to ľahké otázky a je náročné ich sprostredkovať bežnému čitateľovi. Autorovi sa to však darí a zaujímavo poukazuje na niektoré nové poznatky kvantovej mechaniky a na ich dopad aj na naše duchovné hľadanie.

Dalibor Krupa, časticový fyzik

Nová a výnimočná kniha na slovenskom trhu Cesty k realite pred nami otvára impozantný výhľad do zaujímavého sveta epistemológie. Ako keby práve ľudské poznanie s jeho možnosťami a limitmi bolo to, o čom treba vedieť a s čím máme múdro zachádzať ako slobodní a zodpovední ľudia. Štefan Markuš – opäť majstrovsky – brázdi hlboké vody oceánov filozofie a vedy s ľahkosťou jemu vlastnou a podľa spoľahlivého kompasu. Zložité myšlienkové konštrukty zároveň dokáže tlmočiť svojmu čitateľovi zrozumiteľne a pritom vedecky presne a korektne.

Tibor Máhrik, teológ, filozof a kazateľ

Putovanie na cestách poznávania fyzikálnej reality sveta opisujem najmä pomocou skúseností velikánov vedy. Cesty do duchovného sveta sú však vždy osobné a v nijakom prípade ich nechcem prezentovať agitačne. Skúsenosti z ciest k hmotnej realite nás však povzbudzujú aj na cestách k duchovnej realite. Tak ako veda ešte nedorazila do cieľa, ani pútnik kráčajúci krajinou spirituality sa nedokáže zbaviť neistoty, či ide dobrým smerom. Sme stále na ceste. Hľadáme, blúdime a dúfame, že raz dorazíme do cieľa. Chcem sa podeliť s vlastným objavovaním a najmä poctivo reflektovať vlastné tápania. Mojou snahou je zmysluplne odpovedat na tri otázky: O aké cesty ide? S čim sa počas putovania musíme zmieriť? Čo sa na cestách k realite môžeme naučiť?

Pri hromadení skúseností všetkých pátračov reality som bol spočiatku v zajatí naivnej predstavy, že realita – fyzikálna ci duchovná – je uchopiteľná subjektívnymi zážitkami zainteresovaných. Zistil som však, že zážitky ludí zvádzajú a môžu sa stať príliš rýchlou skratkou k skutočnému poznaniu reality. Moja výchova v kresťanskej rodine, skúsenosti s totalitou, vysokoškolské štúdiá, čas zasvätený základnému výskumu, projekty realizované na zahraničných univerzitách, angažovanie sa v Slovenskom helsinskom výbore, cestovanie, skúsenosti v diplomacii aj intenzívny život praktizujúceho kresťana ešte nemusia byt zárukou, že človek kráča naozaj správnym smerom. O tom všetkom sa mienim podeliť a najmä upozorniť, že putovanie na ceste poznania celostnej reality fyzického sveta, nás samých a aj toho, čo nás presahuje, sa nikdy nekončí.

Štefan Markuš

Doc. Ing. Štefan Markuš, DrSc. (1936, Nyiregyháza)

Autor sa narodil v komunite dolnozemských Slovákov v Nyiregyházi. Po presídlení na Slovensko študoval na strojníckej priemyslovke v Bratislave a neskôr na Fakulte technickej a jadrovej Fyziky CVUT v Prahe. Vedecky sa angažoval v oblasti disipatívnych vlastností tuhých a poddajných telies, zaoberal sa fyzikou vnútorného trenia materiálov a prenosom vibračnej a akustickej energie v kompozitných štruktúrach. Bol riaditeľom Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, podpredsedom SAV, vedeckým sekretárom SAV (1990 –1998) a predsedom Slovenského helsinského výboru (1995 –1999). Pracoval na významných vedeckých pracoviskách vo Veľkej Británii a vo Švajčiarsku. V rokoch 1999 – 2002 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Budapešti. Okrem mnohých vedeckých monografií a odborných článkov je autorom publicistických kníh: Zápas o otvorenú spoločnosť – Úvahy a eseje (Polygrafia SAV, 1997), Maďari pod lupou (Veda, 2003), Otvorené listy – Rodákom na Dolnú zem (Ex Tempore, 2007), Kto má v rukách náš čas (Porta libri, 2016) a Čakanie na minulosť (Veda, 2022). Otázkam, ktoré vznikajú prienikom prírodných vied a kresťanskej teológie, sa venoval celý život. Tie sú aj obsahom rozšírenej eseje Cesty k realite s podnadpisom Úvahy o zákonitostiach hmotnej a duchovnej skutočnosti okolo nás (Porta libri, 2022).

 

Customers who bought this item also bought