Biblie

Biblia ukrajinská, súčasný preklad, 2021

In stock

0,00 €

Product details

Cat. number
M77701
ISBN
9780564016327
Pages
1172
Dimensions
17,8 x 12,2 x 2,7 cm
Weight
445 g
Publication date
2021
Binding
hardcover

Description

Ukrajinská Biblia v súčasnom preklade z roku 2020 bez deuterokanonických kníh.

Ukrajinsky súčasný preklad

Ukrajinská biblická spoločnosť do práce na tomto preklade zapojila uznávaných cirkevných a verejných predstaviteľov, znalcov pôvodných jazykov a taktiež vášnivého biblistu, doktora teológie Rafaila Turkoniaka.

Počas obdobia niekoľkých rokov prechádzal biblický text pripomienkovaním všetkých cirkví, ktoré sú zastúpené vo výbore Ukrajinskej biblickej spoločnosti, aby bol tak zabezpečený naddenominačný charakter tohto prekladu. Jeho publikovanie sa uskutočnilo až po jednomyseľnom odsúhlasení zástupcov všetkých cirkví.

V pomerne krátkom čase si tento preklad získal značnú obľúbenosť naprieč ukrajinskými cirkvami, obzvlášť však medzi mladou generáciou, a to vďaka spisovnosti súčasnej ukrajinčiny, ktorou sa tento preklad vyznačuje.

 

 

Customers who bought this item also bought