Biblie

Zlom moc negatívnych slov | Ako môžu pozitívne slová uzdravovať

Mary C. Bush
In stock

11,90 €

Product details

Cat. number
19069K
ISBN
9788089793549
Pages
208
Dimensions
21 x 14,6 x 1,5 cm
Weight
348 g
Publication date
2019
Binding
softcover

Description

Slová sú mocné – POUŽÍVAJTE ICH MÚDRO

Vyslovené slová majú nesmierny potenciál – či už budovat’, alebo rúcat’. Vel’mi často však dochádza skôr k tomu druhému. Mnohí z nás si nesú vo svojom vnútri slová, ktoré ich zranili a často si to pritom ani neuvedomujú. Tieto negatívne slová môžu mat’ vel’ký vplyv na náš život a na život l’udí okolo nás. Našt’astie však, tieto slová nemajú posledné slovo.

Mary C. Busha vás chce doviest’ k vít’azstvu nad zraňujúcimi, ponižujúcimi a urážlivými slovami z vašej minulosti. Ukáže vám ako:

  • pochopit’ emócie a okolnosti, ktoré motivovali vyslovenie určitých slov;
  • sa rozhodnút’ odpustit’ tým, ktorí nám ublížili;
  • prijat’ pravdu o tom, kto ste a akými vás Boh stvoril;
  • si uvedomit’ účinok tak negatívneho, ako aj pozitívneho vnútorného monológu;
  • sa efektívne modlit’ za prelomenie moci negatívnych slov;
  • kráčat’ v slobode, ktorú nám Boh dáva vo svojom slove.

„Táto kniha Mary C. Busha pomôže čitatel’ovi nájst’ slobodu v živote pomocou praktických rád, relevantných príkladov a kombináciou Písma a odborných vedomostí.“

– Dr. Michal Sedler, autor a rečník

„Dennodenne mám možnost’ vidiet’ akú vel’kú moc budovat’ alebo rúcat’ majú slová. Ich pozitívny alebo negatívny vplyv pritom môže trvat’ aj celé desat’ročia. Táto kniha je pre tých, ktorí sa naozaj túžia uzdravit’ a vyslobodit’ spod moci negatívnych slov.“

– Dr. Michelle Bengstonová, atestovaná klinická neuropsychologička a autorka knihy Hope Prevails

Mary C. Busha je editorka, spisovatel’ka a školitel’ka spisovatel’ov. Jej práce

sa objavili v časopisoch ako Writer’s Digest a Focus on the Family. Už desiatky rokov pomáha spisovatel’om z celých Spojených štátov amerických prinášat’ svoje slová do knižných regálov po celom svete. Mary C. Busha na Floride.