Výklad Veľpiesne (3. časť)

Homílie 11 - 15

In stock

Product details

Catalogue number: 19146
ISBN: 9788081912566
Pages: 193
Dimensions: 19,5 x 13 x 1,1 cm
Weight: 220 g
Publication date: 2020
Binding: Softcover
Language: Slovak

Description

Svätý Gregor z Nyssy (335 – 394) nadväzuje na starobylú židovsko-kresťanskú tradíciu výkladu ľúbostného vzťahu Veľpiesne ako rozprávania o vzťahu Boha a jeho milovaného ľudu. Gregorovou osobitosťou je veľmi široké chápanie Božieho ľudu – je ním celá ľudská prirodzenosť, teda nielen každá ľudská duša, nielen cirkev, ale aj ľudstvo ako celok. Veľpieseň potom rozpráva o mnohých podobách ľudskej drámy.

Ľudská prirodzenosť, stvorená ako žiarivý Boží obraz, padla. Jej krása bola prikrytá temným odevom a ona zranená trpí odlúčením od Boha. Boh ju však tak miloval, že túto priepasť prekročil a stal sa človekom. Vďaka tomu môže človek v sebe znova obnoviť pôvodný Boží obraz, zbaviť sa temného plášťa a zažiariť v prvotnej nádhere. K tomu vedie dlhá a namáhavá cesta, ktorá sa volá cnostný život. Cnosťou sa duša približuje k Bohu, a čím je bližšie, tým je krajšia, tým lepšie odráža Boží obraz. To však platí aj o cirkvi a o celom ľudstve...

Related products

Reviews

This title has no reviews. Be the first to add a review!

100
Reviewing rules

We are grateful for each review, as it helps our customers when considering purchases in our online shop. Each review needs to be approved before being posted which usually takes up to 24 hours.

Reviewers should refrain from:

  • vulgarisms or offensive language
  • HTML characters or URL links
  • abetting customers to competitors
  • opinions and beliefs insignificant for the customer in the process of purchasing

8,00 €