Zamyslenia nad Vierou všeobecnou kresťanskou

In stock

Product details

Catalogue number: 19142
Pages: 103
Dimensions: 19 x 12 x 0,6 cm
Weight: 110 g
Publication date: 2020
Binding: Softcover
Language: Slovak

Description

Viera nie je povera. Kresťanská viera je položená na mnohých faktoch a nie na mýtoch či rozprávkach. V „Zamysleniach nad Vierou všeobecnou kresťanskou“ nám hlavne išlo o zamyslenie sa nad významom našej viery, ako aj o hľadanie odpovedí. Viera je z počúvania a nenúti nás vkladať nádej do márnosti a nelogických vecí. Viera je aj vzťah. Vzťah človeka k neviditeľnému Bohu. Viera
je aj puto, ktoré nevidíme očami a predsa cítime. Napokon si uvedomíme, že nositeľmi viery sme my ľudia. Našu vieru či „ne-vieru“ vidno cez naše postoje, spôsoby a činy. Aj o to ide - zamyslieť sa nad sebou a svojim vzťahom k Bohu.

Reviews

This title has no reviews. Be the first to add a review!

100
Reviewing rules

We are grateful for each review, as it helps our customers when considering purchases in our online shop. Each review needs to be approved before being posted which usually takes up to 24 hours.

Reviewers should refrain from:

  • vulgarisms or offensive language
  • HTML characters or URL links
  • abetting customers to competitors
  • opinions and beliefs insignificant for the customer in the process of purchasing

3,50 €