Biblie

Zamyslenia nad Vierou všeobecnou kresťanskou

Daniel Duraj
In stock

3,50 €

Product details

Cat. number
19142
Pages
103
Dimensions
19 x 12 x 0,6 cm
Weight
110 g
Publication date
2020
Binding
softcover

Description

Viera nie je povera. Kresťanská viera je položená na mnohých faktoch a nie na mýtoch či rozprávkach. V „Zamysleniach nad Vierou všeobecnou kresťanskou“ nám hlavne išlo o zamyslenie sa nad významom našej viery, ako aj o hľadanie odpovedí. Viera je z počúvania a nenúti nás vkladať nádej do márnosti a nelogických vecí. Viera je aj vzťah. Vzťah človeka k neviditeľnému Bohu. Viera
je aj puto, ktoré nevidíme očami a predsa cítime. Napokon si uvedomíme, že nositeľmi viery sme my ľudia. Našu vieru či „ne-vieru“ vidno cez naše postoje, spôsoby a činy. Aj o to ide - zamyslieť sa nad sebou a svojim vzťahom k Bohu.

Customers who bought this item also bought