Biblie

Izajáš I: 1 – 12, Český ekumenický komentář k SZ | S námi je Bůh?

Gabriela Ivana Vlková
In stock

14,50 €

Product details

Cat. number
70276
ISBN
9788075450593
Pages
432
Dimensions
22,5 x 15,5 x 2,7 cm
Weight
712 g
Publication date
2019
Binding
hardcover

Description

Kniha Izajáš patří mezi nejsložitější prorocké spisy Bible a zrcadlí pohnuté dějiny izraelského národa napříč několika staletími. Její obsah tvoří pestrý materiál: nesmlouvavé výtky, barvité popisy válečných hrůz, ale i jedny z nejútěšnějších biblických příslibů. Komentář ke knize Izajáš vychází z historicko-kritického bádání a připouští, že kniha je produktem kompozičního procesu, který trval několik století. Úvahám diachronního charakteru však není věnovaná hlavní pozornost. Výklad se zajímá především o poselství, které svým adresátům nabízí již hotový normativní spis. První svazek komentáře je věnován kap. 1–12, v nichž výrazněji než v jiných částech knihy zaznívá přímo hlas proroka z 8. st. př. n. l. Svým soukmenovcům vytýká zanedbávání Boha i prohřešky v mezilidských vztazích, také však nabízí orientaci uprostřed politických nástrah a povzbuzuje k důvěře v Boha, který svůj lid neopouští.

RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th. D.  (*1964)
Odborná asistentka na Katedře biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Studovala v Praze, Olomouci a Římě. Zabývá se biblickou introdukcí a prorockými knihami Starého zákona.

(Zdroj: Centrum biblických studií)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought