Biblie

Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis

Marek Vácha
In stock

10,40 €

Product details

Publisher
Cat. number
72086
ISBN
9788072951840
Pages
215
Dimensions
20,3 x 14 x 1,1 cm
Weight
270 g
Publication date
2014
Binding
softcover

Description

V textu je diskutován vztah vědy a víry, Darwinovy teorie a první kapitoly knihy Genesis, evoluce a křesťanství. Zvláštní pozornost je pak věnována třem zprávám o stvoření knihy Genesis a vztahu těchto textů k moderní vědě, jakož i současným oficiálním textům katolické církve souvisejícími s evoluční myšlenkou. V textu je zastáván názor, že dnes nejde toliko o prokazování, že věda a víra si neprotiřečí, nýbrž o to, že věda se může stát věřícímu člověku cennou inspirací. Židovsko-křesťanská tradice vnímá člověka jako spolutvůrce vesmíru, jako obraz Boží. Umění, věda a víra se v člověka nutně musí protnout, má-li člověk dostát svému zadání být spolu-Tvůrcem světa.

(Zdroj: vydavateľstvo Cesta)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought