Biblie

Biblická konkordancia Z25

In stock
Damaged

11,10 €

Bežná cena 14,80 €

Product details

Cat. number
10016
ISBN
9788089846030
Pages
719
Dimensions
20 x 14 x 3,3 cm
Weight
730 g
Publication date
2016
Binding
softcover

Description

Typ poškodenia: tlačové chyby na okrajoch strán, slabé poškodenie obalu

Biblická konkordancia k Roháčkovmu prekladu Biblie

Šieste vydanie

Účelom biblickej konkordancie je pomôcť čitateľovi Biblie pri vyhľadávaní jednotlivých výrazov alebo veršov. Skúsenosti už neraz ukázali, že ani najzbehlejší čitatelia Biblie nemôžu poznať úplne celý slovný a vecný obsah Biblie naspamäť, takže siahnu po pomôcke, ktorá by im pomohla v práci, a tou býva spravidla biblická konkordancia. 

Biblická konkordancia je presnou kópiou jej predchádzajúcich vydaní. Vývoj v spôsobe tlače však spôsobil, že nebolo možné použiť pôvodnú technológiu. Preto vydanie z roku 2016 vzniklo skenovaním a len nepatrnou grafickou úpravou predošlých vydaní, bez akéhokoľvek zásahu do pôvodného textu. Istým nedostatkom sú nedokonalosti pôvodnej sadzby a tlače, ktoré sa opakujú aj v tomto vydaní. Napriek tomu však veríme, že cenný obsah tejto Biblickej konkordancie prinesie jej používateľom hojný úžitok pri hlbšom spoznávaní Biblie. 

Customers who bought this item also bought