Biblie

DVD - Rút, slovensko-česko-rómske

In stock

1,50 €

Product details

Cat. number
18031
Weight
81 g
Publication date
2009

Description

Rút je príbeh ženy, ktorej meno sa stalo synonymom lásky a vernosti. V tomto dojímavom rozprávaní sprevádza Rút svoju svokru Noemi po smutnej smrti manželov oboch žien do Betlehema, Noeminho rodného mesta. Aby Rút uživila seba i Noemi, ťažko pracuje na poliach. Tam zistí, že jej city voči príbuznému Boázovi sú hlbšie ako len vďačnosť za jeho pomoc pri práci. Rút sama z vernosti k Noemi je ochotná vydať sa za Boáza. Jeho sa to hlboko dotkne. Rozhodne sa u bližšieho príbuzného Rút uchádzať sa o právo požiadať ju o ruku. Pôvab a jednoduchosť príbehu Rút sa dokonale spájajú s nádhernou obrazovou animáciou.

Farebná zmes animačných techník vdychuje do jedného z najkrajších biblických príbehov nový život a prináša do tohto známeho príbehu hĺbku a jasnosť.

Jazyk: slovenský, český, rómsky

Titulky: slovenské, české, rómske

Dĺžka: približne 25 minút

Customers who bought this item also bought