Biblie

Filosofie a víra

Ladislav Hejdánek
In stock

7,30 €

Product details

Publisher
Cat. number
64207
ISBN
8086005666
Pages
255
Dimensions
20,1 x 13,1 x 1,6 cm
Weight
305 g
Publication date
1999
Binding
softcover

Description

Druhé, rozšířené vydání souboru textů na téma vztahu filosofie a víry.

Odedávna (přinejmenším od doby dospívání) jsem se cítil vždy znovu zraňován rozporem mezi jedním evangeliem a nevraživostí různých konfesí. Dvojí hlavní schizma, západo-východní a protestantsko-římskokatolické, se mi stále více jevilo jako skandál, a to ani ne pro rozdílnost pojetí, ale pro zarputilost, s jakou všechna jiná pojetí byla každou stranou zavrhována a neurvale pronásledována. Od konce padesátých let jsem začal zjišťovat, že skutenčá hranice rozdělení mezi křesťany nesouhlasí s rozdílem konfesí, ale že vede napříč konfesemi, a bohužel také a vlastně hlavně napříč vědomím a životem jednotlivců. Má skušenost mi říkala, že si s některými katolíky rozumím lépe a víc do hloubky než s některými evangelíky. To mne inspirovalo k sledování myšlenky, že pro skutečnou víru je základně důležité něco jiného než slovní vyjádření, tj. než dogmatické formule, které si ostatně může osvojiť každý i bez víry. Začal jsem skoumat, jak by bylo možné myšlenkovou prací vyhledat a vyjasnit toto důležitější, aniž by to muselo vést k podcenění přesného theologického, dogmatického myšlení (neboť co není primární a fundamentální, nemusí ještě být zbytečné). – vybrané z predslovu autora

(Zdroj: Oikoymenh)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought