Biblie

Milost v antické, židovské a křesťanské tradici

kolektív autorov
In stock

9,60 €

Product details

Publisher
Cat. number
97346
ISBN
9788086498300
Pages
365
Dimensions
20,6 x 13,6 cm
Weight
405 g
Publication date
2008
Binding
softcover

Description

Kniha je dielom kolektívu autorov, ktorí píšu o týchto témach:

 • MIROSLAV ŠEDINA: Filosofie a etika v řeckém konceptu připodobnění Bohu – Od Platóna k Filónovi Alexandrijskému
 • JAN DUŠEK: Milost v kumránských rukopisech Řád Jednoty a Damašský spis
 • JIŘÍ MRÁZEK: Milost podle Čtvrtého Ezdráše
 • PETR SLÁMA: „Povstane z trůnu soudu a posadí se na trůn milosti“ – milost v rabínské literatuře
 • JAN ROSKOVEC: Milost v janovských spisech Nového zákona
 • JAN A. DUS: Milost u Ignatia Antiochejského
 • MATYÁŠ HAVRDA: Milost a svoboda v myšlení Klementa Alexandrijského
 • VÁCLAV VENTURA: Milost v pojetí prvních mnichů – Dopisy Antonínovy a Pachomiana
 • FILIP OUTRATA: Milost u Juliána z Aeclana
 • VÍT HUŠEK: Dědictví Augustinovy teologie milosti (do synody v Orange r. 529)
 • TEREZA POŠTOVÁ: Milost v moraliích Řehoře Velikého
 • LADISLAV CHVÁTAL: Zbožštění skrze darované synovství – pojetí milosti u Maxima Vyznavače
 • LENKA KARFÍKOVÁ: „Jeho návrat k Otci je zbožštění člověka“ – milost podle Eriugenových výkladů k Janovi

(Zdroj: Nakladatelství Mlýn)  

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought