Biblie

Království Boží v dějinách

Benedict T. Viviano
In stock

4,10 €

Product details

Publisher
Cat. number
71253
ISBN
9788070219218
Pages
184
Dimensions
20,5 x 14,2 x 1 cm
Weight
240 g
Publication date
2008
Binding
softcover

Description

Autor připomíná, že myšlenku příchodu Božího království na zem lze označit za centrální část Ježíšovy zvěsti. Navzdory tomu bylo toto téma v dějinách církve nejednou špatně chápáno, vytlačováno na okraj nebo dokonce považováno za nebezpečné. Poselství o příchodu království míru, spravedlnosti a pokoje má skutečně schopnost měnit společenské uspořádání a inspirovat revoluce. V této studii sleduje autor koncept království Božího v dějinách křesťanství od jeho počátků až do současnosti. Po nezbytném exegetickém a patristickém úvodu následuje pojednání tématu ve středověkém období, v reformaci, novověku a konečně v dějinách 20. století.

Ve svém celku kniha ukazuje, jak hluboce a pozitivně ovlivnila křesťanská eschatologie euroamerické myšlení a jeho dějiny.

(Zdroj: vydavateľstvo Vyšehrad)

Customers who bought this item also bought