Návrat domů

Zobrazenie

Tišbejský

Novela zachycující část života a služby proroka Elijáše vychází především z dochovaných biblických písemných zmínek o tomto nejvýznamnějším izraelském prorokovi. Vykresluje jej jako odvážného a přece stále prchajícího Hospodinova vidoucího....

Na sklade Pozrieť viac...

6,30 €

Bible, kterou četl Ježíš

Starý zákon zpodobňuje svět nekompromisně takový, jaký je. Na jeho stránkách najdete vášnivé příběhy lásky i nenávisti, děsivé příběhy znásilňování a čtvrcení na kusy, strohé záznamy o obchodu s otroky, pravdivé vyprácění o válečných hrdins...

Na sklade Pozrieť viac...

8,40 €

Dvanáctka

Známý starozákonník Jiří Beneš se mnohokrát osvědčil v roli "hospodáře, který vynáší ze svého pokladu nové i staré". I ve své knize, věnované dvanácti malým prorokům, jako moudrý učitel "otevírá Písmo", jež se tak stává živým oslovením, uka...

Na sklade Pozrieť viac...

12,50 €

Vzestup křesťanství

I když nás od životů prvních křesťanů dělí téměř dvě tisíciletí a reálie jejich světa jsou nám dosti vzdálené, přesto nám obyvatelé antického světa nejsou nepodobní: jejich snažení, těžkosti, výhry i prohry mají mnoho společného s těmi naši...

Na sklade Pozrieť viac...

8,50 €

K jádru křesťanství

Vzdejte se sama sebe - a naleznete své skutečné já. Ztraťte svůj život - a naleznete jej. Denně přijímejte smrt, smrt svých ambicí a největších přání a nakonec i smrt svého těla, a naleznete věčný život. V době druhé světové války rozhlaso...

Na sklade Pozrieť viac...

10,80 €

Budoucnost je za námi

Autorova nejnovější kniha obsahuje soubor převážně starozákonních studií. Dvě úvodní, včetně té, která knize dala jméno, se odvíjejí od specifičnosti hebrejských výrazů, aby čtenáře přes výklad Písma dovedly až k obecným úběžníkům lidského...

Na sklade Pozrieť viac...

5,50 €

Nový biblický slovník, 2. vydanie

Nový biblický slovník obsahuje: * abecedně seřazené biblické pojmy, na jejichž sestavení se podílel tým více než 150 odborníků z předních světových universit a seminářů; * rozsah jednotlivých hesel se pohybuje od stručných místopisných pozn...

Na sklade Pozrieť viac...

44,00 €

Islam jako výzva pro křesťany

Aktuální, čtivá a důležitá. Kniha Pavla Hoška vnáší do diskuze o islámu perspektivu křesťanské víry. Poučeně, srozumitelně, ale nikoli triviálně autor uvádní čtenáře na cestu ohledávání vlastních hodnot, osobního přesvědčení i samotných zák...

Na sklade Pozrieť viac...

6,50 €

Úvahy nad žalmy; 5. kniha žalmů

Autor vychází z vlastního překladu Žalmů z hebrejského originálu. V tomto svazku se zabývá Pátou knihou žalmů a nabízí své úvahy a reflexe založené na těchto starozákonních textech. Tato práce může být velkým přínosem k obohacení křesťanova...

Pozrieť viac...

7,90 €

Vypredané

Úvahy nad žalmy; 2. kniha žalmů

Autor vychází z vlastního překladu Žalmů z hebrejského originálu. V tomto svazku se zabývá Druhou knihou žalmů a nabízí své úvahy a reflexe založené na těchto starozákonních textech. Tato práce může být velkým přínosem k obohacení křesťanov...

Na sklade Pozrieť viac...

7,20 €

Úvahy nad žalmy; 3. a 4. kniha žalmů

Autor navazuje na předchozí dva svazky a tentokrát vykládá a komentuje Třetí a Čtvrtou knihu žalmů. Vychází přitom z vlastního překladu z hebrejského originálu a nabízí svůj pohled na tuto sbírku starozákonní poezie. Jedná se o reflexe přín...

Na sklade Pozrieť viac...

7,20 €

Záhada Ježíšova rodokmenu

Třetí kniha biblických studií z pera Dana Drápala je věnována spíše těm, kdo se nebojí obtížných míst a neoptimistických témat. Možná také milovníkům záhad, tajemných výroků a hádanek, které před vykladače Písmo staví. Každopádně je tato kn...

Na sklade Pozrieť viac...

5,90 €

Spor o Joba

Otázka, která provází lidstvo odnepaměti, zní Kde se vzalo zlo, unde malum? Není divu. Vesměs se shodneme na tom, že svět není v pořádku. Všichni dobře víme, že existují nemoci, zrada, nenaplněné touhy, zoufalství. Jak je to možné, když s...

Na sklade Pozrieť viac...

5,50 €

Úvahy nad žalmy

Tato kniha není odbornou studií. Nejsem hebraista ani biblický literární kritik, ani historik zabývající se dějinami starověku, ani archeolog. Píšu pro nevzdělané o věcech, v nichž jsem sám nevzdělán. Jestliže je třeba se omluvit (a patrně...

Na sklade Pozrieť viac...

8,60 €

Jak číst Bibli s porozuměním

Autoři této knihy nás srozumitelným a praktickým způsobem seznamují se zásadami výkladu různých biblických textů a zvláště kladou důraz na rozlišování jednotlivých literárních druhů (např. starozákonní vyprávění, mudroslovná literatura, pro...

Pozrieť viac...

9,70 €

Vypredané

Darwinova černá skříňka

Prakticky všichni seriózní badatelé pokládají Darwinovu evoluční teorii za správnou. Ačkoliv bylo vemi nesnadné tuto teorii prosadit, po více než stoletém úsilí se to, alespoň mezi zasvěcenci, podařilo. Dnešní biologové věří, že na všechny...

Na sklade Pozrieť viac...

11,90 €

Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy v kontextu evolučních a kreacionistických teorií

V úsporně psané, dobře proargumentované knize s promyslenou stavbou a strukturou sdělení se autor zdařile pokouší s velkým citem k jazyku 1 Moj 1 (zkoumá slovní pole hebrejských slov) a ke kultuře doby, v níž 1 Moj 1 vznikala, rozkrývat na...

Na sklade Pozrieť viac...

8,80 €

Efežanom, výklad

Milióny ľudí uchvátila vízia Karla Marxa o novom človeku a novej spoločnosti. Pavol predkladá ešte veľkolepejšiu víziu, píše John Stott. Vo svojom dopise Efežanom vidí ľudskú biedu hlbšie ako iba nespravodlivosť ekonomickej štruktúry a ponú...

Na sklade Pozrieť viac...

1,00 €

II. Timoteovi, výklad

John Stott píše: Posledných päť rokov akoby som žil vo vnútri druhého listu apoštola Pavla Timoteovi. Predstavoval som si, že sedím vedľa Timotea a pokúšam sa počúvať a porozumieť tomuto poslednému odkazu starého apoštola... Vždy nanovo na...

Na sklade Pozrieť viac...

1,00 €

Kauza Stvořitel

Věděl jsem, že při své snaze určit, zda současná věda ukazuje směrem k Bohu, nebo od něj, musím nejdříve prozkoumat tvrzení evoluce, abych jednou a provždy stanovil, zda darwinismus vytváří rozumný základ pro ateismus. Je tomu tak proto, že...

Na sklade Pozrieť viac...

11,50 €

Kauza víra

Novinář pátrá po smysluplnosti víry v Boha. Jestliže existuje milující Bůh, proč tento bolestmi sužovaný svět sténá tolika utrpeními a zlem? Jestliže jsou zázraky Boží v rozporu s vědou, jak potom může racionálně uvažující člověk věřit,...

Pozrieť viac...

11,00 €

Vypredané

Kauza Kristus

Novinář při svém pátrání dochází k senzačnímu odhalení... Byl Ježíš skutečnou historickou osobou? Můžeme jakékoli tvrzení opřít o exaktní důkazy? Je Nový zákon – jeden z hlavních pramenů o životě Ježíše – dostatečně důvěryhodný? (Zdroj: N...

Pozrieť viac...

10,60 €

Vypredané

Když oslice promluvila

Tento soubor biblických výkladů bude vítaným zdrojem inspirace především čtenáři, který se Biblí zabývá pravidelně a dlouhodobě. Autor se zde dotýká některých známých, ale různě vykládaných veršů, například- cokoli svážeš na zemi, bude již...

Na sklade Pozrieť viac...

5,80 €

Evangelikálové

Roger E. Olson jako představitel post-konzervativního amerického evangelikalismu prezentuje evangelikální teologii jako příběh hnutí, které má své historické kořeny i milníky, ale zároveň napětí i zápasy o klíčové otázky ortodoxie a křesťan...

Na sklade Pozrieť viac...

7,80 €

Načítať viac ...
  • 1
  • 2