Dňa 29.8. a 30.8. bude kamenná predajňa zatvorená.

Česká biblická spoločnosť

Zobrazenie

Nový zákon český, Slovo na cestu

Revidovaný text Nového zákona vyšel v roce 2000. Nyní vychází v menším formátu a černobílé grafické úpravě. Dvousloupcová sazba je doplněna světově proslulými ilustracemi od Annie Vallottonové. Kromě textu Nového zákona obsahuje i základní...

Na sklade Pozrieť viac...

2,95 €

3,10 €

Zľava 5 %

Izaiáš, revidovaný preklad s výkladovými poznámkami

Překlad knihy Izaiáš s podrobným komentářem Josefa Hřebíka (s přispěním Jaroslava Brože a Pavla Jartyma) navazuje na knižně vydaný překlad Václava Bognera (1986), používaný v římskokatolické liturgii. Toto vydání Bognerovu práci reviduje a...

Na sklade Pozrieť viac...

10,97 €

11,55 €

Zľava 5 %

První list Korintským, Český ekumenický komentář k NZ

První list Korintským je považován za nesporný list apoštola Pavla a patří k jeho nejdelším dopisům. Lze předpokládat, že byl napsán v Efezu, asi v roce 55 po Kr. Text zachycuje vyjádření apoštola k různým otázkám křesťanského života i víry...

Na sklade Pozrieť viac...

7,70 €

List Koloským, Český ekumenický komentář k NZ

List Koloským patří mezi často komentované a zároveň diskutované listy. Stojí na rozhraní Pavlových autentických listů a děl jeho následovníků. V mnoha ohledech přebírá Pavlovy myšlenky, jak je známe z jeho autentických listů, a zároveň je...

Na sklade Pozrieť viac...

7,70 €

Pastorální listy, Český ekumenický komentář k NZ

Mezi novozákonními listy se nachází zřetelně oddělená skupina tvořená dvěma listy Timoteovi a jedním Titovi. Na rozdíl od většiny novozákonních dopisů jsou adresovány jednotlivcům. Pavel se v nich neomezuje na jediný problém, ale povzbuzuje...

Na sklade Pozrieť viac...

5,90 €

Druhá Samuelova, Český ekumenický komentář k SZ

Lesk a bída královské mociZe Saulova stínu vystupuje David jako vůdce oddílu nezávislých bojovníků. Velice mu ovšem záleží na tom, aby nebyl nijak spojován se Saulovou smrtí. Ve chvíli, kdy izraelský sever nemá vhodného kandidáta na krále,...

Na sklade Pozrieť viac...

9,70 €

První Samuelova, Český ekumenický komentář k SZ

Tragická postava na královském trůnuProč Izrael nezůstal u kmenového uspořádání? Muselo skutečně vzniknout království? První izraelský král Saul je rozporuplnou postavou. Znamená snad Boží vyvolení za krále nezrušitelnou kvalitu člověka, ne...

Na sklade Pozrieť viac...

11,55 €

Ageus, Český ekumenický komentář k SZ

Podle datací obsažených v textu obsahuje kniha Ageus prorokovy výroky ohlášené během několika měsíců r. 520 př. Kr. Judsko v tuto dobu tvořilo jednu z mnoha provincií Perské říše, ve srovnání s dobou před vyvrácením Judského království Baby...

Na sklade Pozrieť viac...

9,70 €

Genesis I, Český ekumenický komentář k SZ

První kniha Bible (Genesis) je uvedením do celku Písma. Formou vyprávění o vzniku Izraele jako „lidu Hospodinova“ v zemi zaslíbené uprostřed národů země nastoluje témata, motivy, role a vztahy, které pak jsou pojednávány a rozvíjeny v další...

Na sklade Pozrieť viac...

13,50 €

Biblia česká, Slovo na cestu, vreckový formát, zips, čokoládová

Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblického tex...

Na sklade Pozrieť viac...

25,46 €

26,80 €

Zľava 5 %

Biblia česko-slovenská, Český ekumenický preklad & Evanjelický preklad

ČESKO-SLOVENSKÁ BIBLE, vycházející v roce stoletého výročí založení společného státu, je výrazem hluboké historické, kulturní i náboženské vzájemnosti Čechů a Slováků. Porovnávání různých překladů patří k jedné z nejzajímavějších činností,...

Na sklade Pozrieť viac...

45,60 €

48,00 €

Zľava 5 %
Cena pre členov 43,20 €

Komentár SZ - Ámos

Ámos, považovaný za nejstaršího z píšících starozákonních proroků, na dvou místech přirovnává Boha ke řvoucímu lvu. Připomíná čtenáři, že Boha si nelze ochočit – a když jeho lid neposlouchá a řítí se do zkázy, musí řvát jako lev, hlasitě a...

Na sklade Pozrieť viac...

10,40 €

Komentár SZ - Ester

V knize Ester jsou promyšleně propojeny dva hlavní děje: Prvním z nich je vyprávění o zapuzení královny Vašti a Esteřině vzestupu, druhým vyprávění o vzestupu a pádu Hamana, kterému odpovídá ponížení a vzestup Mordechaje. Ohrožení existence...

Na sklade Pozrieť viac...

8,50 €

Nová Zmluva grécko-česká, Slovník novozákonnej gréčtiny

Díky iniciativě výboru České biblické společnosti a podpoře Německé biblické společnosti vychází unikátní dvoujazyčné řecko-české vydání Nového zákona, které obsahuje kompletní kritický aparát a odkazy na paralelní místa z 27. Nestleho vydá...

Na sklade Pozrieť viac...

20,90 €

22,00 €

Zľava 5 %
Cena pre členov 19,80 €

Biblia česká, Slovo na cestu, vreckový formát, pevná väzba, oranžová

Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblického tex...

Na sklade Pozrieť viac...

17,96 €

18,90 €

Zľava 5 %

Pět českých novozákonních překladů

Překládání Písma představuje v duchovním a kulturním životě českého národa zcela mimořádný fenomén a doprovází celé jeho dějiny od raného středověku až do současnosti. Také tlumočení Bible do češtiny v moderní době (tj. po r. 1900) patří k...

Na sklade Pozrieť viac...

5,61 €

5,90 €

Zľava 5 %

Biblia česká, ekumenický preklad, s DT, vreckový formát, na magnet, červená

Vydání v umělé kůži, tentokrát s magnetickou klopou, která brání poškození stránek, zdařile spojuje elegantní vzhled s praktičností. Novou součástí této Bible jsou orientační výřezy, které umožňují snadnější vyhlednávání jednotlivých knih....

Na sklade Pozrieť viac...

25,27 €

26,60 €

Zľava 5 %
Cena pre členov 23,94 €

Biblia česká, Slovo na cestu, vreckový formát, mäkká väzba

Slovo na cestu (SNC) je čitateľný, jasný a zrozumiteľný preklad Biblie. Teologické výrazy a termíny uvádza v súčasnej češtine, čím napomáha čitateľovi lepšie pochopiť myšlienky a zmysel pôvodného biblického textu. Tento preklad si získal...

Pozrieť viac...

16,44 €

17,30 €

Zľava 5 %
Cena pre členov 15,57 €
Vypredané

Biblia česká, Slovo na cestu, vreckový formát, zips

Slovo na cestu (SNC) je čitateľný, jasný a zrozumiteľný preklad Biblie. Teologické výrazy a termíny uvádza v súčasnej češtine, čím napomáha čitateľovi lepšie pochopiť myšlienky a zmysel pôvodného biblického textu. Tento preklad si zís...

Na sklade Pozrieť viac...

21,66 €

22,80 €

Zľava 5 %
Cena pre členov 20,52 €

Biblia česká, Slovo na cestu, s poznámkami

Biblia česká v modernom preklade Slovo na cestu (SNC), bez deuterokánonických kníh. Dvojfarebná tlač s ilustráciami. SNC je čitateľný, jasný a zrozumiteľný preklad Biblie. Teologické výrazy a termíny uvádza v súčasnej češtine, čím napomáha...

Na sklade Pozrieť viac...

49,12 €

51,70 €

Zľava 5 %
Cena pre členov 46,53 €

Biblia česká, Slovo na cestu, pevná väzba

Slovo na cestu (SNC) je čitateľný, jasný a zrozumiteľný preklad Biblie. Teologické výrazy a termíny uvádza v súčasnej češtine, čím napomáha čitateľovi lepšie pochopiť myšlienky a zmysel pôvodného biblického textu. Tento preklad si získal ve...

Na sklade Pozrieť viac...

17,58 €

18,50 €

Zľava 5 %
Cena pre členov 16,65 €

Biblia česká, synoptická, s DT knihami, mäkká väzba

Unikátna publikácia zahŕňa v jednej knihe Českú synoptickú Bibliu, Bibliu v Českom ekumenickom preklade a Bibliu kralickú. Text je usporiadaný v dvoch stĺpcoch. Vydanie vrátane deuterokánonických kníh. V mäkkej PU koži, so zlatými nápism...

Na sklade Pozrieť viac...

24,23 €

25,50 €

Zľava 5 %
Cena pre členov 22,95 €

Biblia česká, ekumenický preklad bez DT kníh, vo vreckovom formáte

Český ekumenický preklad Biblie bez deuterokánonických kníh v praktickom malom formáte, v modrej farbe. Obsahuje úvody k jednotlivým knihám, krížové odkazy, podrobné rozdelenie kníh na jednotlivé tematické oddiely, chronologické ta...

Na sklade Pozrieť viac...

12,83 €

13,50 €

Zľava 5 %
Cena pre členov 12,15 €

ABC Bible

Tato kniha je bohatě ilustrovaným průvodcem Bible a jejího historického pozadí. Každá ze sedmdesáti chronologicky usopořádaných dvojstran obsahuje krátké výkladové a informativní bloky textu a množství fotografií, map a tabulek. Na okrajíc...

Na sklade Pozrieť viac...

15,52 €

16,34 €

Zľava 5 %
Cena pre členov 14,71 €
Načítať viac ...