Nové v ponuke | 20x

Zobrazenie

Darwinismus a inteligentní plán

Tato kniha přináší úchvatný a přehledný souhrn důležitých problémů, které jsou v sázce při řešení kontroverze mezi teorií inteligentního plánu a darwinismem.

Na sklade Pozrieť viac...

11,60 €

Ježišove podobenstvá

Publikácia Františka Trstenského ponúka 38 Ježišových podobenstiev, ako sú uvedené v novozákonných evanjeliách. Autor približuje význam biblického textu každého podobenstva. V závere každého zamyslenia ponúka podnety pre duchovný život. F...

Na sklade Pozrieť viac...

7,90 €

Genesis konflikt

Pozoruhodná kniha podávající vědeckou alternativu k evoluční teorii. Jejím autorem je vědec, který byl ještě před několika lety vášnivým zastáncem a propagátorem evoluce. Nyní máte možnost seznámit se s překvapivými přírodovědeckými objev...

Na sklade Pozrieť viac...

9,90 €

Milovanej Princeznej

Kniha je plnofarebná, na jednej strane je list a na druhej strane nádherná fotka. Princezná moja... ja som ti prišiel slúžiť. Aj keď necítiš, že by si Ťa druhí cenili, chcem Ti pripomenúť, Princezná moja, že ja, Tvoj Kráľ, som Ti prišiel s...

Na sklade Pozrieť viac...

9,90 €

Stvorenie a veda

Kto stvoril vesmír? Je existencia stvoriteľa nevyhnutná? Dokáže veda vysvetliť stvorenie sveta bez úlohy Boha ako stvoriteľa?Táto kniha skúma tieto idei a argumenty, ktoré opäť vniesol do diskusie Stephen Hawking svojím konštatovaním, že je...

Na sklade Pozrieť viac...

4,00 €

DVD - Ježiš Nazaretský

Filmové spracovanie známeho talianskeho režiséra Franca Zeffirelliho je považované za doteraz najlepšie stvárnenie života a diela Ježiša Krista v dejinách kinematografie. Zeffirelliho vrcholné dielo je natočené podľa evanjelií, s niektor...

Na sklade Pozrieť viac...

9,00 €

DVD - Svätý Pavol, apoštol

Jeruzalem, niekoľko týždňov po smrti Krista na kríži. Mladý farizej Šavol uzavrie dohodu so svojím priateľom Rubenom, saducejským kňazom. Ich zámerom je zachrániť Izrael pred nebezpečenstvom v podobe Ježišových nasledovníkov. Šavol a Ruben...

Na sklade Pozrieť viac...

12,00 €

První list Korintským, Český ekumenický komentár k NZ

První list Korintským je považován za nesporný list apoštola Pavla a patří k jeho nejdelším dopisům. Lze předpokládat, že byl napsán v Efezu, asi v roce 55 po Kr. Text zachycuje vyjádření apoštola k různým otázkám křesťanského života i víry...

Na sklade Pozrieť viac...

7,70 €

List Koloským, Český ekumenický komentár k NZ

List Koloským patří mezi často komentované a zároveň diskutované listy. Stojí na rozhraní Pavlových autentických listů a děl jeho následovníků. V mnoha ohledech přebírá Pavlovy myšlenky, jak je známe z jeho autentických listů, a zároveň je...

Na sklade Pozrieť viac...

7,70 €

Pastorální listy, Český ekumenický komentár k NZ

Mezi novozákonními listy se nachází zřetelně oddělená skupina tvořená dvěma listy Timoteovi a jedním Titovi. Na rozdíl od většiny novozákonních dopisů jsou adresovány jednotlivcům. Pavel se v nich neomezuje na jediný problém, ale povzbuzuje...

Na sklade Pozrieť viac...

5,70 €

Izaiáš, revidovaný preklad s výkladovými poznámkami

Překlad knihy Izaiáš s podrobným komentářem Josefa Hřebíka (s přispěním Jaroslava Brože a Pavla Jartyma) navazuje na knižně vydaný překlad Václava Bognera (1986), používaný v římskokatolické liturgii. Toto vydání Bognerovu práci reviduje a...

Na sklade Pozrieť viac...

10,97 €

11,55 €

Zľava 5 %

Druhá Samuelova, Český ekumenický komentár k SZ

Lesk a bída královské mociZe Saulova stínu vystupuje David jako vůdce oddílu nezávislých bojovníků. Velice mu ovšem záleží na tom, aby nebyl nijak spojován se Saulovou smrtí. Ve chvíli, kdy izraelský sever nemá vhodného kandidáta na krále,...

Na sklade Pozrieť viac...

9,70 €

První Samuelova, Český ekumenický komentár k SZ

Tragická postava na královském trůnuProč Izrael nezůstal u kmenového uspořádání? Muselo skutečně vzniknout království? První izraelský král Saul je rozporuplnou postavou. Znamená snad Boží vyvolení za krále nezrušitelnou kvalitu člověka, ne...

Na sklade Pozrieť viac...

11,55 €

Ageus, Český ekumenický komentár k SZ

Podle datací obsažených v textu obsahuje kniha Ageus prorokovy výroky ohlášené během několika měsíců r. 520 př. Kr. Judsko v tuto dobu tvořilo jednu z mnoha provincií Perské říše, ve srovnání s dobou před vyvrácením Judského království Baby...

Na sklade Pozrieť viac...

9,70 €

Genesis I, Český ekumenický komentár k SZ

První kniha Bible (Genesis) je uvedením do celku Písma. Formou vyprávění o vzniku Izraele jako „lidu Hospodinova“ v zemi zaslíbené uprostřed národů země nastoluje témata, motivy, role a vztahy, které pak jsou pojednávány a rozvíjeny v další...

Na sklade Pozrieť viac...

13,50 €

Biblia česká, Slovo na cestu, vreckový formát, zips, čokoládová

Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblického tex...

Na sklade Pozrieť viac...

25,46 €

26,80 €

Zľava 5 %

Študijná Biblia, 1. vydanie

1. vydanie z roku 2015.   Prvé komplexné dielo tohto druhu na Slovensku. Okrem samotného biblického textu obsahuje aj študijný a výkladový aparát, ktorý vznikol na základe anglickej The NIV - Study Bible. Dôležité časti tohto aparátu však...

Na sklade Pozrieť viac...

33,75 €

45,00 €

Zľava 25 %

NZ, žalmy a príslovia, vreckový formát, medená, ekumenický preklad, 2018

4. opravené vydanie Okrem opráv toho, čo sa napriek najlepšej snahe o bezchybnosť v texte objaví, sa trojčlenný tím biblistov zameral na prepracovanie textu Novej zmluvy v duchu väčšej konkordantnosti. Už pri vydávaní študijnej Biblie, obs...

Na sklade Pozrieť viac...

4,93 €

5,30 €

Zľava 7 %
Cena pre členov 4,24 €

Biblia slovenská, ekumenický preklad, vreckový formát, modrá, 2018

4. opravené vydanie Okrem opráv toho, čo sa napriek najlepšej snahe o bezchybnosť v texte objaví, sa trojčlenný tím biblistov zameral na prepracovanie textu Novej zmluvy v duchu väčšej konkordantnosti. Už pri vydávaní študijnej Biblie, obs...

Na sklade Pozrieť viac...

14,60 €

15,70 €

Zľava 7 %
Cena pre členov 12,56 €

Biblia slovenská, ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

4. opravené vydanie Okrem opráv toho, čo sa napriek najlepšej snahe o bezchybnosť v texte objaví, sa trojčlenný tím biblistov zameral na prepracovanie textu Novej zmluvy v duchu väčšej konkordantnosti. Už pri vydávaní študijnej Biblie, obs...

Na sklade Pozrieť viac...

18,60 €

20,00 €

Zľava 7 %
Cena pre členov 16,00 €