Dňa 29.8. a 30.8. bude kamenná predajňa zatvorená.

Nové v ponuke | 62x

Zobrazenie

Exodus vo veľkom písme

Slovenský ekumenický preklad knihy Exodus vo veľkom písme. Slovenská biblická spoločnosť vydala tento zväzok v roku 2019 ako ôsmu časť z rady publikácií Biblia vo veľkom písme. Knihy sú určené pre ľudí, ktorí majú problém s čítaním bežných...

Na sklade Pozrieť viac...

4,84 €

5,20 €

Zľava 7 %
Cena pre členov 4,16 €

Achillove päty evolúcie, DVD

Dnes mnohí ľudia veria, že evolúcia je nespochybniteľná a odolá všetkým útokom ako Achilles vo svojom zlatom brnení. Predstavujeme vám najväčšie slabiny modernej evolučnej teórie očami 15 vedcov s titulom Ph.D. Je smutné, že väčšina ľudí do...

Na sklade Pozrieť viac...

4,90 €

Biblia pre celú rodinu

Kniha prináša krásne ilustrované prerozprávanie Biblie prostredníctvom viac ako130 nesmrteľných príbehov. Sprostredkuje jedinečnú poetiku a ducha pôvodných starozákonných a novozákonných spisov a textov. Oživuje biblické postavy i atmosféru...

Na sklade Pozrieť viac...

24,90 €

Ja som

Biblické príbehy, zamyslenia a modlitby o Božích menách Príťažlivo ilustrovaná kniha Ja som pre deti ozrejmuje Božie vlastnosti na základe jeho mien a pomáha deťom utvoriť si pravdivý obraz o všemohúcom Bohu v troch osobách. V Biblii je Bo...

Na sklade Pozrieť viac...

16,90 €

Úvahy o žalmoch

Toto nie je vedecká štúdia. Nie som hebraista ani biblický kritik, ani odborník na starovek či archeológ. Píšem pre nevzdelaných o veciach, v ktorých sám nemám vzdelanie. Ak sa treba nejako ospravedlniť (a asi áno) za to, že som sa pustil d...

Na sklade Pozrieť viac...

10,50 €

Naboso

Náš vzťah s Bohom je cesta, putovanie, pri ktorom sa k nemu môžeme dostať o krok bližšie každý deň. Čítanie a porozumenie Biblie je tiež proces – dobrodružstvo odkrývania nových vrstiev a nových tajomstiev. Biblické texty v knihe Naboso vy...

Na sklade Pozrieť viac...

14,90 €

Prečítajme Bibliu za rok

Ročný plán čítania Svätého Písma zostavený katolíckou cirkvou predstavuje pomôcku pre hlbšie spoznanie Krista cez Božie slovo. Autori dúfajú, že denným čítaním Písma sa čitateľovi bude otvárať pravda o Bohu, o sebe, o živote.   K ročnému...

Na sklade Pozrieť viac...

1,00 €

Biblia pre deti

Starostlivo vybraté a prerozprávané texty Starého i Nového zákona dopĺňajú bohaté, detailné ilustrácie.Biblia pre deti okrem biblických príbehov obsahuje: ● vysvetlenia jednotlivých pasáží alebo pojmov,● mapy k Starému a Novému zákonu,● úd...

Na sklade Pozrieť viac...

11,90 €

Úvod do katolíckych listov Nového zákona

Kategória tzv. katolíckych listov bola dlhší čas na okraji záujmu biblického výskumu. Na Slovensku je ešte aj dnes veľmi málo kníh, ktoré sa venujú tejto časti Nového zákona. Publikácia je ovocím spolupráce troch slovenských biblistov ThDr....

Na sklade Pozrieť viac...

12,90 €

Dobrá správa o záchrane

Chceli by sme pretlmočiť posolstvo tohto listu pre nás dnes. Robíme to stručnou formou, ktorá používa zásadné línie a nejde toľko do detailov, aby vynikli princípy, ktoré nám môžu pomôcť. Naším cieľom je predstaviť nám pred oči to, o čo Pav...

Na sklade Pozrieť viac...

6,00 €

Komentár k Jakubovmu listu

Komentár k Jakubovmu listu je rozdelený na dve hlavné časti. Prvá časť je zameraná na všeobecné informácie o tomto novozákonnom spise: dobu a miesto vzniku, literárny žáner, štýl a štruktúru, ako aj hlavné teologické témy. Rozoberá otázku a...

Na sklade Pozrieť viac...

8,00 €

Spoznávanie Božej vôle v pavlovských listoch

Kresťan túži poznávať Božiu vôľu a žiť podľa nej, pretože je to jeho bezpečie, posilňuje to jeho vzťah s Bohom a prináša to radosť Nebeskému Otcovi. Toto správne konštatovanie môže dostať nesprávny obsah, ak dôjde k posunu predstáv o spozná...

Na sklade Pozrieť viac...

8,50 €

Filozofia pre teológov

Vyučovanie filozofie na evanjelikálnych teologických školách je často považované za akúsi nepríjemnú, hoci nevyhnutnú príťaž pre študenta, ktorý už má aj tak "dosť povinností". Ako vyučujúci filozofie pre teológov som sa preto pokúsil pripr...

Na sklade Pozrieť viac...

10,00 €

Si výnimočný

Drevenáčikovia boli malí drevení ľudkovia. Vyrezal ich rezbár Eli, ktorý mal dielňu na kopci nad mestečkom. Drevenáčikovia robili celé dni jednu vec: dávali si nálepky. Každý z nich mal krabičku so zlatými hviezdami a krabičku s čiernymi ok...

Na sklade Pozrieť viac...

8,50 €

DVD - Ježiš

Film natočil režisér John Heyman podľa skutočných udalostí zaznamenaných v Lukášovom evanjeliu. Je to historicky najpresnejší film o živote Ježiša Krista. Filmovalo sa priamo v Izraeli, na miestach opísaných v Biblii. Film bol preložený do...

Na sklade Pozrieť viac...

10,90 €

Vědění a láska

Kniha je doplněna doslovem jeho českého žáka na římské Gregoriánské univerzitě P. ThDr. Miloše Rabana, jenž hodnotí dílo této výrazné teologické osobnosti. Práce vychází z římských přednášek autorových, v nichž se zabýval svým životním téma...

Na sklade Pozrieť viac...

1,20 €

Příručka pro komunikaci s muslimy

Kniha byla napsána s cílem pomoci Evropanům v uskutečnění dialogu s muslimy. Její autor si klade za cíl pochopení muslimské mentality a názorně popisuje, jakých věcí se v dialogu raději vyvarovat. Určité myšlenky totiž mohou u muslimů vyvol...

Na sklade Pozrieť viac...

7,50 €

Podstata křesťanství

Proč toužíme po spravedlnosti? Proč hledáme duchovní rozměr života? Proč nás přitahuje krása? Proč se trápíme ve vztazích? Jak dát svět znovu do pořádku? Podle N. T. Wrighta jsou tyto odvěké otázky ozvěnou hlasu, který tušíme jen mlhavě...

Na sklade Pozrieť viac...

13,50 €

Osamělý člověk víry

Výklad prvních dvou kapitol knihy Berešit (Genesis), v nichž autor nachází dva lidské prototypy – kreativního a majestátného (a majetnického) Adama I a Bohu oddaného muže smlouvy, osamělého Adama II. Klasická práce spojující kantovský exist...

Na sklade Pozrieť viac...

5,90 €

Dějiny státu Izrael

Monografie z pera předního znalce problematiky dějin Izraele z roku 2008, kterou její autor pro české vydání aktualizoval ke stavu roku 2012. Historické podání se organicky propojuje s úvahami nad problematickými tématy politickými i nábože...

Na sklade Pozrieť viac...

10,40 €

Jeruzalém stře(d)t světa

O málokteré místo na světě se bojovalo tolik jako o Jeruzalém. Kolébka židovství i křesťanství je současně posvátným místem islámu. Náboženství i světové říše sváděly úporné boje o nadvládu nad Jeruzalémem. Spor o „svaté město“ hraje i dnes...

Na sklade Pozrieť viac...

13,60 €

Doba Ježíše Nazaretského

Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je věnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problematice spojené s Ježíšovým narozením, působením, smrtí a zmrtvýchvstáním, a...

Na sklade Pozrieť viac...

14,40 €

Nové teologie Starého zákona a dějiny

Od dob osvícenství je křesťanská Bible předmětem kritického zkoumání. Zatímco představitelé církví tuto kritiku zprvu spíše odmítali, snaží se ji biblisté na univerzitách zúročit kladně. Výsledkem této snahy byl od konce 18. století nový žá...

Na sklade Pozrieť viac...

16,50 €

Zapomenuté království

Kniha význačného telavivského archeologa Israele Finkelsteina (1949) známého v českém prostředí díky dílům Objevování Bible (2007) a David a Šalomoun (2010) nabízí nový pohled na starověký Izrael, které bylo sousedem známějšího Judského krá...

Na sklade Pozrieť viac...

11,60 €

Načítať viac ...