ZAEX

View

Keď prišiel Spasiteľ na svet

Pri jeho posledných slovách Ježišovou vážnou tvárou preletel ľahký úsmev. Jared naňho hľadel s očakávaním, ba s napätím. Bol presvedčený, že dosiahol úspech. Ale mýlil sa. V Ježišových očiach bolo toľko nevýslovnej dobroty! Jared si nikdy p...

In stock See more...

6,90 €

Ježišova zVRCHovaná reč

Ježišova reč na vrchu, ktorú nájdeme v Matúšovom evanjeliu v 5. - 7. kapitole, apeluje na zodpovedné konanie a je adresovaná tým, ktorí chcú dosiahnuť víťazstvo na životnej ceste smerujúcej k Bohu. V tejto reči Ježiš ozrejmil, čo je vlastne...

In stock See more...

7,90 €

1,50 €

O múdrosti

Čo hovorí Biblia o múdrosti?   Desať biblických pohľadov na múdrosť s odpoveďami na otázky: Ako nájsť múdrosť? Komu sa vyhýbať pri hľadaní múdrosti? Ako zaobchádzať s múdrosťou?   Knižka je na pohľad veľmi malá, ale pokiaľ sa zastavít...

In stock See more...

0,75 €

O štastí

Čo hovorí Biblia o šťastí?   Desať biblických pohľadov na šťastie s odpoveďami na otázky: Kde hľadať šťastie? Ako sa správať v nešťastí? Kto nájde šťastie?    Knižka je na pohľad veľmi malá, ale pokiaľ sa zastavíte, spomalíte a zamyslít...

In stock See more...

0,75 €

O viere

Čo hovorí Biblia o viere? Desať biblických pohľadov na vieru s odpoveďami na otázky: Kto nám je vzorom vo viere? Na čo sa zamerať? Aké nebezpečenstvá nám hrozia?    Knižka je na pohľad veľmi malá, ale pokiaľ sa zastavíte, spomalíte a...

In stock See more...

0,75 €

Keď hľadáš Boha...

Malá knižka, ktorá obsahuje desať biblických veršov z Biblie spracovaných na tému "Keď hľadáš Boha". Biblické citáty v knižočke sú použité zo Svätého písma vydaného v Trnave v roku 2005.

In stock See more...

0,75 €

Keď chceš žiť vieru...

Malá knižka, ktorá obsahuje desať biblických veršov z Biblie spracovaných na tému "Keď chceš žiť vieru". Biblické citáty v knižočke sú použité zo Svätého písma vydaného v Trnave v roku 2005.

In stock See more...

0,75 €

Keď si príliš zaneprázdnený...

Malá knižka, ktorá obsahuje desať biblických veršov z Biblie spracovaných na tému "Keď si príliš zaneprázdnený". Biblické citáty v knižočke sú použité zo Svätého písma vydaného v Trnave v roku 2005.

In stock See more...

0,75 €

Keď sa nevieš rozhodnúť...

Malá knižka, ktorá obsahuje desať biblických veršov z Biblie spracovaných na tému "Keď sa nevieš rozhodnúť". Biblické citáty v knižočke sú použité zo Svätého písma vydaného v Trnave v roku 2005.

In stock See more...

0,75 €

Keď chceš vychádzať s ľuďmi...

Malá knižka, ktorá obsahuje desať biblických veršov z Biblie spracovaných na tému "Keď chceš vychádzať s ľuďmi". Biblické citáty v knižočke sú použité zo Svätého písma vydaného v Trnave v roku 2005.

In stock See more...

0,75 €

Keď hľadáš pravé hodnoty...

Malá knižka, ktorá obsahuje desať biblických veršov z Biblie spracovaných na tému "Keď hľadáš pravé hodnoty". Biblické citáty v knižočke sú použité zo Svätého písma vydaného v Trnave v roku 2005.

In stock See more...

0,75 €

Keď sa ideš modliť...

Malá knižka, ktorá obsahuje desať biblických veršov z Biblie spracovaných na tému "Keď sa ideš modliť". Biblické citáty v knižočke sú použité zo Svätého písma vydaného v Trnave v roku 2005.

In stock See more...

0,75 €

O bohatstve

Čo hovorí Biblia o bohatstve? Desať biblických pohľadov na bohatstvo s odpoveďami na otázky: Je majetok dobrý? Ako ho nadobudnúť? Čo má skutočnú hodnotu?   Knižka je na pohľad veľmi malá, ale pokiaľ sa zastavíte, spomalíte a zamyslíte...

In stock See more...

0,75 €

O láske

Čo hovorí Biblia o láske? Desať biblických pohľadov na lásku s odpoveďami na otázky: Aká má byť skutočná láska? Ako ju prejavovať? Ako ju rozvíjať?     Knižka je na pohľad veľmi malá, ale pokiaľ sa zastavíte, spomalíte a zamyslíte sa n...

In stock See more...

0,75 €

O čase

Čo hovorí Biblia o čase? Desať biblických pohľadov na čas s odpoveďami na otázky: Ako ho utrácať? Akú hodnotu mu pripisovať? Prečo nám bol čas daný?   Knižka je na pohľad veľmi malá, ale pokiaľ sa zastavíte, spomalíte a zamyslíte sa na...

In stock See more...

0,75 €