ZAEX

View

Keď prišiel Spasiteľ na svet

Pri jeho posledných slovách Ježišovou vážnou tvárou preletel ľahký úsmev. Jared naňho hľadel s očakávaním, ba s napätím. Bol presvedčený, že dosiahol úspech. Ale mýlil sa. V Ježišových očiach bolo toľko nevýslovnej dobroty! Jared si nikdy p...

In stock See more...

6,90 €

Ježišova zVRCHovaná reč

Ježišova reč na vrchu, ktorú nájdeme v Matúšovom evanjeliu v 5. - 7. kapitole, apeluje na zodpovedné konanie a je adresovaná tým, ktorí chcú dosiahnuť víťazstvo na životnej ceste smerujúcej k Bohu. V tejto reči Ježiš ozrejmil, čo je vlastne...

In stock See more...

7,90 €

1,50 €

O štastí

Čo hovorí Biblia o šťastí?   Desať biblických pohľadov na šťastie s odpoveďami na otázky: Kde hľadať šťastie? Ako sa správať v nešťastí? Kto nájde šťastie?    Knižka je na pohľad veľmi malá, ale pokiaľ sa zastavíte, spomalíte a zamyslít...

In stock See more...

0,75 €

Keď sa nevieš rozhodnúť...

Malá knižka, ktorá obsahuje desať biblických veršov z Biblie spracovaných na tému "Keď sa nevieš rozhodnúť". Biblické citáty v knižočke sú použité zo Svätého písma vydaného v Trnave v roku 2005.

In stock See more...

0,75 €

Keď chceš vychádzať s ľuďmi...

Malá knižka, ktorá obsahuje desať biblických veršov z Biblie spracovaných na tému "Keď chceš vychádzať s ľuďmi". Biblické citáty v knižočke sú použité zo Svätého písma vydaného v Trnave v roku 2005.

In stock See more...

0,75 €

O bohatstve

Čo hovorí Biblia o bohatstve? Desať biblických pohľadov na bohatstvo s odpoveďami na otázky: Je majetok dobrý? Ako ho nadobudnúť? Čo má skutočnú hodnotu?   Knižka je na pohľad veľmi malá, ale pokiaľ sa zastavíte, spomalíte a zamyslíte...

In stock See more...

0,75 €

O láske

Čo hovorí Biblia o láske? Desať biblických pohľadov na lásku s odpoveďami na otázky: Aká má byť skutočná láska? Ako ju prejavovať? Ako ju rozvíjať?     Knižka je na pohľad veľmi malá, ale pokiaľ sa zastavíte, spomalíte a zamyslíte sa n...

In stock See more...

0,75 €