ViViT

View

Johann Christoph Blumhardt

Nemecký evanjelický farár bol nútený vybojovať ťažký modlitebný zápas s mocnosťami temna, aby zažil v zbore prebudenie a sériu zázračných uzdravení.

In stock See more...

2,50 €

Hudson Taylor

Hudson Taylor (1832-1905)"Ak nám Boh nepomôže, nemáme nádej," prekrikoval kapitán Morris hukot búrky. Hudson Taylor s ním musel súhlasiť. Skutočne sa Dumfries mohla práve v ten deň potopiť a on by nikdy neuvidel brehy Číny - krajiny, ku kto...

In stock See more...

3,00 €

Hovorme o tom

Skúsenosti z mladosti, z vojnového obdobia, zážitky so študentmi, Vianoce... Život Wilhelma Buscha (1897 - 1966) bol plný nezabudnuteľných spomienok. Tento kňaz sa stal ohlasovateľom evanjelia aj za nemeckými hranicami. Dokázal k sebe priti...

In stock See more...

1,50 €

Corrie Ten Boomová

Corrie Ten Boomová - Strážkyňa Anjelskej skrýše - inšpiratívny a pravdivý príbeh ženy, ktorá odpovedala na Božie volanie.  Holandská misionárka a autorka kresťanských kníh (Útočište...) bola pre ukrývanie Židov deportovaná do koncentračnéh...

In stock See more...

3,00 €

Malé príbehy

Farár Wilhelm Busch (1897 - 1966) bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evanjelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé desaťročia viedol ako mlá...

In stock See more...

1,50 €

Variácie na jednu tému

Farár Wilhelm Busch (1897 - 1966) bol poslom s misiou. Celé desaťročia viedol ako mládežnícky farár dom Weiglehaus v Essene, kde sa týždenne zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol tiež aktívnym členom Vyznávačskej...

In stock See more...

1,50 €

Z malých leopardov vyrastú veľké leopardy, komix

Z MALÝCH LEOPARDOV VYRASTÚ VEĽKÉ LEOPARDY – lovec priniesol mláďa leoparda. Neposlúchol radu náčelníka, aby ho zabili. Deti sa s ním hrali. Z milučkého mláďaťa vyrástol veľký leopard. Veľký leopard zabil lovca. Náčelník v ťažkom súboji so z...

In stock See more...

1,30 €

August Hermann Francke

August Hermann Francké (1663 - 1727) sa narodil v Nemecku. Študoval teológiu, jazyky a hebrejčinu. Prednášal na univerzite v Lipsku, znovu študoval v Liineburgu, kde sa pri hľadaní pravdy úplne odovzdal Ježišovi Kristovi. Pôsobil ako farár...

In stock See more...

2,50 €

Vytrvalá modlitba viery, George Müller

Praktické rady požehnaného modlitebníka modlitebníka Georgea  Müllera. Vo veľmi ťažkých časoch sa dokázal plne postarať o tisíce sirôt v anglickom Bristole – a to len z milodarov, o ktoré neprosil nikoho okrem Boha. Jeho praktické rady pre...

In stock See more...

3,00 €

Prečo prebudenie neprichádza

Kniha Prečo prebudenie neprichádza je volaním Božieho srdca ku všetkým Božím deťom navrátiť sa k tomu, čo má skutočný význam. Skutočný význam nie z obmedzeného pohľadu častnosti, ale z pohľadu, ktorý tak mnoho Božích detí stráca, z pohľadu...

In stock See more...

5,00 €

Za Slobodu

Prehľadné spracovanie dejín židovského národa od Abraháma po súčasnosť. Prehľadné mapky aj rodokmene uľahčujú orientáciu v Tóre.

In stock See more...

8,50 €

Komentár SZ – Ozeáš, Joel, Amos

Napísanie komentára bolo náročnou prácou, predovšetkým z hľadiska jazykového a filologického, ale aj teologického a historicko-biblického. Jednotlivé úryvky biblického textu sú spracované podľa nasledujúcej schémy: - V prvej časti sú predl...

In stock See more...

19,00 €

Až do končín zeme

Brožúrka je vhodná pre evanjelizačné biblické skupinky.  

In stock See more...

2,50 €

Príbehy Novej zmluvy III.

Autor prerozprával Novú zmluvu spôsobom pútavým nie len pre deti, ale aj pre dospelého čitateľa. Príbehy z Biblie sú rozdelené do štyroch kníh. V každej knižke je viac príbehov, na konci ktorých je vždy aplikácia pre život. V tretej knihe j...

In stock See more...

3,60 €

Príbehy Novej zmluvy IV.

Autor prerozprával Novú zmluvu spôsobom pútavým nie len pre deti, ale aj pre dospelého čitateľa. Príbehy z Biblie sú rozdelené do štyroch kníh. V každej knižke je viac príbehov, na konci ktorých je vždy aplikácia pre život. V poslednej, štv...

In stock See more...

3,60 €

Ježiš, náš osud

Táto kniha mala obrovský úspech v mnohých európskych krajinách. Bola preložená do vyše 20 jazykov. V slovenčine už vychádza druhýkrát a kto ju čítal, súhlasí, že je to jedna z najlepších evanjelizačných kníh.  Jej úspech je asi v tom, že j...

In stock See more...

2,00 €

Nová študijná Biblia Aloisiana 1, Genezis 1 - 11

Predkladáme čitateľom pilotnú časť novej študijnej Biblie. Na Slovensku je v súčasnosti k dispozícii niekoľko verzií Biblie tohto druhu, z ktorých preklad Boteka s poznámkami Jeruzalemskej Biblie je široko používaný na teologických fakultác...

In stock See more...

3,90 €