ViViT

View

John Newton Zmena srdca

Dramatický životný príbeh autora známej piesne Predivná milosť (Amazing Grace). Pôvodne bol kapitánom otrokárskej lode, neskôr sa stal farárom a aktivistom za zrušenie otroctva v Anglicku.

In stock See more...

4,00 €

Johann Christoph Blumhardt

Nemecký evanjelický farár bol nútený vybojovať ťažký modlitebný zápas s mocnosťami temna, aby zažil v zbore prebudenie a sériu zázračných uzdravení.

In stock See more...

4,00 €

Hovorme o tom

Skúsenosti z mladosti, z vojnového obdobia, zážitky so študentmi, Vianoce... Život Wilhelma Buscha (1897 - 1966) bol plný nezabudnuteľných spomienok. Tento kňaz sa stal ohlasovateľom evanjelia aj za nemeckými hranicami. Dokázal k sebe priti...

In stock See more...

1,50 €

Corrie Ten Boomová

Corrie Ten Boomová - Strážkyňa Anjelskej skrýše - inšpiratívny a pravdivý príbeh ženy, ktorá odpovedala na Božie volanie.  Holandská misionárka a autorka kresťanských kníh (Útočište...) bola pre ukrývanie Židov deportovaná do koncentračnéh...

In stock See more...

4,00 €

Malé príbehy

Farár Wilhelm Busch (1897 - 1966) bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evanjelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé desaťročia viedol ako mlá...

In stock See more...

1,50 €

Variácie na jednu tému

Farár Wilhelm Busch (1897 - 1966) bol poslom s misiou. Celé desaťročia viedol ako mládežnícky farár dom Weiglehaus v Essene, kde sa týždenne zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol tiež aktívnym členom Vyznávačskej...

In stock See more...

1,50 €

Z malých leopardov vyrastú veľké leopardy, komix

Z MALÝCH LEOPARDOV VYRASTÚ VEĽKÉ LEOPARDY – lovec priniesol mláďa leoparda. Neposlúchol radu náčelníka, aby ho zabili. Deti sa s ním hrali. Z milučkého mláďaťa vyrástol veľký leopard. Veľký leopard zabil lovca. Náčelník v ťažkom súboji so z...

In stock See more...

1,30 €

Vytrvalá modlitba viery, George Müller

Praktické rady požehnaného modlitebníka modlitebníka Georgea  Müllera. Vo veľmi ťažkých časoch sa dokázal plne postarať o tisíce sirôt v anglickom Bristole – a to len z milodarov, o ktoré neprosil nikoho okrem Boha. Jeho praktické rady pre...

In stock See more...

4,00 €

Za Slobodu

Prehľadné spracovanie dejín židovského národa od Abraháma po súčasnosť. Prehľadné mapky aj rodokmene uľahčujú orientáciu v Tóre.

In stock See more...

8,50 €

Komentár SZ – Ozeáš, Joel, Amos

Napísanie komentára bolo náročnou prácou, predovšetkým z hľadiska jazykového a filologického, ale aj teologického a historicko-biblického. Jednotlivé úryvky biblického textu sú spracované podľa nasledujúcej schémy: - V prvej časti sú predl...

In stock See more...

19,00 €

Až do končín zeme

Brožúrka je vhodná pre evanjelizačné biblické skupinky.  

In stock See more...

2,50 €

Ježiš, náš osud

Táto kniha mala obrovský úspech v mnohých európskych krajinách. Bola preložená do vyše 20 jazykov. V slovenčine už vychádza druhýkrát a kto ju čítal, súhlasí, že je to jedna z najlepších evanjelizačných kníh.  Jej úspech je asi v tom, že j...

In stock See more...

2,00 €