Tranoscius

View

Prosbičky do ručičky

V knižke nájdete krátke veršované detské modlitbičky k najrozličnejším príležitostiam od modlitieb na jednotlivé dni, k modlitbám za rodičov, priateľov a blízkych.  Jednoduché a láskavé modlitby pre deti s ilustráciami. Ilustrácie: Roman To...

In stock See more...

5,00 €

Duch Boží v teológii Paula Tillicha

Paul Tillich bol americký protestantský teológ nemeckého pôvodu, predstaviteľ dialektickej teológie a náboženskej antropológie. Požadoval zbaviť náboženské myslenie dogmatizmu a symbolov nezrozumiteľných dnešnému človeku. O Tillichovej univ...

In stock See more...

12,00 €

Vianočná slávnosť

Autorka Eva Bechná dlhé roky pracuje vo svojom zbore s deťmi a rada s nimi nacvičuje rôzne scénky a divadlá. Vianočná slávnosť sú scenáre pre detskú besiedku. Nie je to jeden scenár, jedno divadielko, je ich tu viac ako tucet.  „Každý, kto...

In stock See more...

7,60 €

Poď sa hrať! - Podobenstvá

Pracovný zošit plný aktivít pre deti. Všetky deti majú rady zaujímavé úlohy a ručné práce. Toto je pútavý zväzok plný vystrihovačiek, nálepiek, omaľovaniek, pesničiek, úloh a aktivít práve pre ne. Sú tu zaujímavo spracované biblické témy -...

In stock See more...

7,20 €

Biblia, evanjelický preklad, 2021, pevná väzba, modrá

Reedícia v roku 2021 Biblie, Písma Svätého Starej a Novej zmluvy podľa vydania Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČSSR v Spojených biblických spoločnostiach (Londýn) z roku 1979.

In stock See more...

18,32 €

Bežná cena 22,90 €

Biblia, evanjelický preklad, 2021, pevná väzba, zelená

Reedícia v roku 2021 Biblie, Písma Svätého Starej a Novej zmluvy podľa vydania Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČSSR v Spojených biblických spoločnostiach (Londýn) z roku 1979.

In stock See more...

18,32 €

Bežná cena 22,90 €

Biblia, evanjelický preklad, 2021, pevná väzba, bordová

Reedícia v roku 2021 Biblie, Písma Svätého Starej a Novej zmluvy podľa vydania Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČSSR v Spojených biblických spoločnostiach (Londýn) z roku 1979.

In stock See more...

18,32 €

Bežná cena 22,90 €

Biblia, evanjelický preklad, 2021, pevná väzba, hnedá

Reedícia v roku 2021 Biblie, Písma Svätého Starej a Novej zmluvy podľa vydania Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČSSR v Spojených biblických spoločnostiach (Londýn) z roku 1979.

In stock See more...

18,32 €

Bežná cena 22,90 €

Biblia, evanjelický preklad, 2021, pevná väzba, čierna

Reedícia v roku 2021 Biblie, Písma Svätého Starej a Novej zmluvy podľa vydania Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČSSR v Spojených biblických spoločnostiach (Londýn) z roku 1979.

In stock See more...

18,32 €

Bežná cena 22,90 €

Duchovná studnica života

Duchovná studnica života pre spasiteľné občerstvenie duše v každodenných ťažkostiach. Zbierka modlitieb kežmarského občana Eliáša Mlynárových z roku 1702. Napriek tomu, že od jej napísania ubehli stáročia, nestráca na svojej aktuálnosti. Ot...

In stock See more...

5,50 €

Keď blízky odchádza

Kniha, ktorá prináša útechu smútiacim pri strate ich blízkych.

In stock See more...

3,20 €

Ako sa vyrovnať so stratou blízkeho

Táto kniha ponúka pomoc a posilu smútiacemu človeku. Obsahuje prakticky zamerané kapitoly o pohreboch, o tom, ako  pokračovať v bežnom živote a vyrovnať sa so svojimi emóciami. Kniha poskytuje rady pre priateľov a príbuzných, ktorí podporuj...

In stock See more...

3,30 €

Strom života

 Zbierka krátkych a jednoduchých úvah na známe biblické citáty, ktoré si môžu deti prečítať na hodine náboženstva, na detskej besiedke alebo  doma. Ku každému zamysleniu je pripojená krátka modlitba a niektoré zamyslenia sú ladené  príležit...

In stock See more...

3,90 €

Svetlo života

Zbierka krátkych a jednoduchých úvah na známe biblické citáty, ktoré si môžu deti prečítať na hodine náboženstva, na detskej besiedke alebo  doma. Ku každému zamysleniu je pripojená krátka modlitba a niektoré zamyslenia sú ladené  príležito...

In stock See more...

3,90 €

Nebesky bohatí

Deviata kniha preložená do slovenčiny od renomovaného autora Bengta Pleijela. V tomto diele veľmi sústredene volá čitateľa k Pánovi Ježišovi Kristovi. Je to výborná pomôcka na štúdium Biblie. Kratučké odseky veľmi pomáhajú plnšie a prehľadn...

In stock See more...

8,00 €

Predhovory k Biblii

V Lutherovej dobe patrilo písanie predhovorov k bežnej teologickej tradícii. Luther napísal predhovory nielen k Starej a Novej zmluve, ale tiež  k jednotlivým kánonickým a apokryfným knihám. Bol presvedčený o tom, že treba mať na zreteli ce...

In stock See more...

8,25 €

Na ceste z depresie

Depresia človeka často zanechá paralyzovaného. Vyšplhať sa z priepasti temnoty a nečinnosti sa zdá takmer nemožné. Potrebujete pomoc a táto kniha ju ponúka – praktickú, ľudskú aj duchovnú. Fakt, že autorka sama trpela mnoho rokov depresiou,...

In stock See more...

7,90 €

Uvoľniť putá

Kniha psychologického poradcu a popredného odborníka na sekty poskytuje návod ako pristupovať k obetiam psychickej manipulácie a ako im pomôcť vymaniť sa so zhubného vplyvu sekty. Kniha je jedným z prostriedkov pre tých, ktorí nádej na vysl...

In stock See more...

3,60 €

Starý otec a ja

Preklad knihy z dánskeho vydavateľstva Scandinavia. Cez hlavnú postavu malej Márie sa detský čitateľ zoznamuje so smrťou. Veríme, že spoločné čítanie vám pomôže prirodzene sa o téme smrti rozprávať v rodine s deťmi, ktoré smrť zvieratka či...

In stock See more...

2,40 €

Žalmy na kazateľnici

Kázne na žalmové texty teológa a kazateľa Jána Greša.

In stock See more...

10,00 €

Obal na evanjelickú Bibliu, štandardný formát, zips, látkový, červený

Látkový obal so zipsom vhodný predovšetkým na evanjelickú Bibliu v štandardnom formáte.

In stock See more...

5,00 €

Biblia u nás

Kniha nemusí byť v 100 %-nom stave. Táto knižka sa zaoberá jednotlivými vydaniami a prekladmi Biblie pre slovenských evanjelikov od roku 1709 po rok 1989.  

In stock See more...

0,70 €

Apokryfy

Deuterokánonické spisy Starej zmluvy podľa Septuaginty – texty, ktoré vznikli v dobe Makabejcov, vypĺňajú medzeru medzi poslednou knihou Starej zmluvy (2. storočie pred Kristom) a prvými novozákonnými knihami.

In stock See more...

6,30 €

Ján Krstiteľ

Autor nám v tejto knihe predstavuje Jána Krstiteľa ako askétu, proroka, prísneho kazateľa a martýra, ktorý pripravoval cestu Mesiášovi.

In stock See more...

2,59 €

Show more ...
  • 1
  • 2