Tranoscius

View

Biblia, evanjelický preklad, 2021, pevná väzba, čierna

Reedícia v roku 2021 Biblie, Písma Svätého Starej a Novej zmluvy podľa vydania Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČSSR v Spojených biblických spoločnostiach (Londýn) z roku 1979.

In stock See more...

22,90 €

Biblia, evanjelický preklad, rodinný formát, 2015, pevná väzba, bordová

Reedícia evanjelického prekladu Biblie z roku 2015. Pevná väzba s kovovými rožkami. Rodinné vydanie má veľké, ľahko čitateľné písmená. Bolo vytlačené na 36-gramový bibliový papier krémovej farby a zviazané pevnou väzbou. Je obohatené o 14 s...

In stock See more...

33,00 €

Biblia, evanjelický preklad, rodinný formát, 2015, pevná väzba, modrá

Reedícia evanjelického prekladu Biblie z roku 2015. Pevná väzba s kovovými rožkami. Rodinné vydanie má veľké, ľahko čitateľné písmená. Bolo vytlačené na 36-gramový bibliový papier krémovej farby a zviazané pevnou väzbou. Je obohatené o 14 s...

In stock See more...

33,00 €

Biblia, evanjelický preklad, rodinný formát, 2015, pevná väzba, hnedá

Reedícia evanjelického prekladu Biblie z roku 2015. Pevná väzba s kovovými rožkami. Rodinné vydanie má veľké, ľahko čitateľné písmená. Bolo vytlačené na 36-gramový bibliový papier krémovej farby a zviazané pevnou väzbou. Je obohatené o 14 s...

In stock See more...

33,00 €

Biblia, evanjelický preklad 2015, pevná väzba, sivá

Reedícia evanjelického prekladu Biblie z roku 2015. Menší formát má veľké, ľahko čitateľné písmená. Bolo vytlačené na 36-gramový bibliový papier krémovej farby a zviazané pevnou väzbou. Je obohatené o 14 strán rodinnej kroniky, kde je možné...

In stock See more...

25,00 €

Biblia slovenská, evanjelická, štandardný formát, so zlatou oriezkou strán

DOSTUPNÁ V ČIERNEJ FARBE S NÁPISOM BIBLIA Biblia podľa vydania Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČSSR v Spojených biblických spoločnostiach (Londýn) z roku 1979. Text z poverenia Bohoslužobného výboru ECAV na Slovensku...

In stock See more...

29,00 €

Duchovná studnica života

Duchovná studnica života pre spasiteľné občerstvenie duše v každodenných ťažkostiach. Zbierka modlitieb kežmarského občana Eliáša Mlynárových z roku 1702. Napriek tomu, že od jej napísania ubehli stáročia, nestráca na svojej aktuálnosti. Ot...

In stock See more...

5,50 €

Keď blízky odchádza

Kniha, ktorá prináša útechu smútiacim pri strate ich blízkych.

In stock See more...

1,60 €

Ako sa vyrovnať so stratou blízkeho

Táto kniha ponúka pomoc a posilu smútiacemu človeku. Obsahuje prakticky zamerané kapitoly o pohreboch, o tom, ako  pokračovať v bežnom živote a vyrovnať sa so svojimi emóciami. Kniha poskytuje rady pre priateľov a príbuzných, ktorí podporuj...

In stock See more...

3,30 €

Strom života

 Zbierka krátkych a jednoduchých úvah na známe biblické citáty, ktoré si môžu deti prečítať na hodine náboženstva, na detskej besiedke alebo  doma. Ku každému zamysleniu je pripojená krátka modlitba a niektoré zamyslenia sú ladené  príležit...

In stock See more...

3,90 €

Svetlo života

Zbierka krátkych a jednoduchých úvah na známe biblické citáty, ktoré si môžu deti prečítať na hodine náboženstva, na detskej besiedke alebo  doma. Ku každému zamysleniu je pripojená krátka modlitba a niektoré zamyslenia sú ladené  príležito...

In stock See more...

3,90 €

Na ceste z depresie

Depresia človeka často zanechá paralyzovaného. Vyšplhať sa z priepasti temnoty a nečinnosti sa zdá takmer nemožné. Potrebujete pomoc a táto kniha ju ponúka – praktickú, ľudskú aj duchovnú. Fakt, že autorka sama trpela mnoho rokov depresiou,...

In stock See more...

7,90 €

Nebesky bohatí

Deviata kniha preložená do slovenčiny od renomovaného autora Bengta Pleijela. V tomto diele veľmi sústredene volá čitateľa k Pánovi Ježišovi Kristovi. Je to výborná pomôcka na štúdium Biblie. Kratučké odseky veľmi pomáhajú plnšie a prehľadn...

In stock See more...

8,00 €

Predhovory k Biblii

V Lutherovej dobe patrilo písanie predhovorov k bežnej teologickej tradícii. Luther napísal predhovory nielen k Starej a Novej zmluve, ale tiež  k jednotlivým kánonickým a apokryfným knihám. Bol presvedčený o tom, že treba mať na zreteli ce...

In stock See more...

8,25 €

Žalmy na kazateľnici

Kázne na žalmové texty teológa a kazateľa Jána Greša.

In stock See more...

10,00 €

Uvoľniť putá

Kniha psychologického poradcu a popredného odborníka na sekty poskytuje návod ako pristupovať k obetiam psychickej manipulácie a ako im pomôcť vymaniť sa so zhubného vplyvu sekty. Kniha je jedným z prostriedkov pre tých, ktorí nádej na vysl...

In stock See more...

3,10 €

Apokryfy

Deuterokánonické spisy Starej zmluvy podľa Septuaginty – texty, ktoré vznikli v dobe Makabejcov, vypĺňajú medzeru medzi poslednou knihou Starej zmluvy (2. storočie pred Kristom) a prvými novozákonnými knihami.

In stock See more...

6,30 €

Ján Krstiteľ

Autor nám v tejto knihe predstavuje Jána Krstiteľa ako askétu, proroka, prísneho kazateľa a martýra, ktorý pripravoval cestu Mesiášovi.

In stock See more...

2,59 €

Ježiš NAZARETSKÝ

Autor predstavuje historické pramene a dobové reálie Ježišovej doby, jeho detstvo, zvesť a skutky až po ukrižovanie, vzkriesenie a vstúpenie na nebesá.

In stock See more...

4,00 €

Kto si, ADAM?

Zrozumiteľne, pútavo a kvalifikovane písaná "teológia pre neteológov". V kapitolách Človek - Boží tvor, Človek - Boží rebel, Muž na kríži, Skutočne vstal z mŕtvych, Budúcnosť – čo nastane alebo čo príde?, ktoré tvoria postupnosť od stvoreni...

In stock See more...

4,50 €

Život a cesty apoštola Pavla - kufrík

Kufrík s 12 knižôčkami o živote Pavla a jeho cestách. 

In stock See more...

4,90 €

Nová zmluva a žalmy, ECAV

Nová zmluva a Žalmy podľa prekladu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku revidovaného v roku 1999. Text má stredne veľké, dobre čitateľné písmo, vytlačený je na tenkom hodvábnom papieri. Príloha obsahuje chronologické tabuľky a 5 čierno-bi...

In stock See more...

7,70 €

Systematická teológia

Paul Tillich patrí medzi najvýznamnejších teológov 20. storočia a trvalé pravdy večného posolstva originálne prináša aj kritickému čitateľovi dneška. Dielo Systematická teológia obsahuje všetky tri zväzky v preklade Jána Greša.

In stock See more...

19,00 €

S Bohom na ceste, rómsko-slovenská Biblia

Biblické príbehy prerozprávané pre deti i dospelých, doplnené veľkými farebnými ilustráciami Štěpána Zavřela. V prvej časti sú vybrané príbehy zo Starej zmluvy v slovenskom jazyku a následne v rómskom jazyku, v druhej časti knihy príbehy z...

In stock See more...

3,90 €

Show more ...
  • 1
  • 2