Štúdio Nádej

View

Audio Stará zmluva, ekumenický preklad, sada 7 CD (s DT knihami)

Sada siedmych CD audio Starej zmluvy: CD 1 - Mojžišove knihy CD 2 - Historické knihy I. CD 3 - Historické knihy II. CD 4 - Múdroslovné knihy CD 5 - Prorocké knihy I. CD 6 - Prorocké knihy II. CD Deuterokánonické knihy CD disky j...

In stock See more...

33,00 €

Price for members 26,40 €

Audio Stará zmluva, Deuterokánonické knihy, ekumenický preklad, CD

CD obsahuje knihy: Tobiáš Judita Ester (grécka verzia) Kniha múdrosti Kniha Sirachovca Baruch (a Jeremiášov list) Prídavky k Danielovi Prvá kniha Makabejcov Druhá kniha Makabejcov Celkový čas: 13:52 (h:m) Na CD znejú hlasy tý...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Stará zmluva, Prorocké knihy II., ekumenický preklad, CD 6

CD obsahuje knihy: Daniel Ozeáš Joel Amos Abdiáš Jonáš Micheáš Nahum Habakuk Sofoniáš Aggeus Zachariáš Malachiáš Celkový čas: 05:00 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Martin Kaprálik, Roman Matisko, Alfréd Swan, Ján G...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Stará zmluva, Prorocké knihy I., ekumenický preklad, CD 5

CD obsahuje knihy: Izaiáš Jeremiáš Náreky Ezechiel Celkový čas: 14:29 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Jozef Šimonovič, Ľubomír Roman, Barbora Chlebcová a Miroslav Trnavský. CD disk je možné prehrať na MP3 prehrávači, DVD p...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Stará zmluva, Múdroslovné knihy, ekumenický preklad, CD 4

CD obsahuje knihy: Jób Žalmy Príslovia Kohelet – Kazateľ Veľpieseň Celkový čas: 10:49 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Karol Strážnický, Ján Gallovič, Štefan Bučko, Dušan Jamrich, Lucia Hurajová, Barbora Chlebcová, Ján Trég...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Stará zmluva, Historické knihy II., ekumenický preklad, CD 3

CD obsahuje knihy: Prvá kniha kroník Druhá kniha kroník Ezdráš Nehemiáš Ester Celkový čas: 8:03 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Alfréd Swan, Peter Kollárik, Roman Matisko, Lucia Hurajová, Barbora Chlebcová, Ján Tréger a Mi...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Stará zmluva, Historické knihy I., ekumenický preklad, CD 2

CD obsahuje knihy: Jozua Kniha sudcov Rút Prvá kniha Samuelova Druhá kniha Samuelova Prvá kniha kráľov Druhá kniha kráľov Celkový čas: 14:24 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Matúš Krátky, Alfréd Swan, Lucia Vráblicová, Jo...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Stará zmluva, Mojžišove knihy, ekumenický preklad, CD 1

CD obsahuje knihy: Genezis Exodus Levitikus Numeri Deuteronómium Celkový čas: 16:22 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Ivo Gogál, Barbora Chlebcová a Miroslav Trnavský. CD disk je možné prehrať na MP3 prehrávači, DVD prehráv...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Stará zmluva, Historické knihy I., ekumenický preklad, CD 2 Z25

CD obsahuje knihy: Jozua Kniha sudcov Rút Prvá kniha Samuelova Druhá kniha Samuelova Prvá kniha kráľov Druhá kniha kráľov Celkový čas: 14:24 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Matúš Krátky, Alfréd Swan, Lucia Vráblicová, Jo...

In stock Damaged See more...

4,43 €

Bežná cena 5,90 €

Audio Stará zmluva, Historické knihy II., ekumenický preklad, CD 3 Z25

CD obsahuje knihy: Prvá kniha kroník Druhá kniha kroník Ezdráš Nehemiáš Ester Celkový čas: 8:03 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Alfréd Swan, Peter Kollárik, Roman Matisko, Lucia Hurajová, Barbora Chlebcová, Ján Tréger a Mi...

In stock Damaged See more...

4,43 €

Bežná cena 5,90 €

Audio Stará zmluva, Prorocké knihy I., ekumenický preklad, CD 5 Z25

CD obsahuje knihy: Izaiáš Jeremiáš Náreky Ezechiel Celkový čas: 14:29 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Jozef Šimonovič, Ľubomír Roman, Barbora Chlebcová a Miroslav Trnavský. CD disk je možné prehrať na MP3 prehrávači, DVD p...

In stock Damaged See more...

4,43 €

Bežná cena 5,90 €

Audio Stará zmluva, Prorocké knihy II., ekumenický preklad, CD 6 Z25

CD obsahuje knihy: Daniel Ozeáš Joel Amos Abdiáš Jonáš Micheáš Nahum Habakuk Sofoniáš Aggeus Zachariáš Malachiáš Celkový čas: 05:00 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Martin Kaprálik, Roman Matisko, Alfréd Swan, Ján G...

In stock Damaged See more...

4,43 €

Bežná cena 5,90 €

Audio Nová zmluva, Evanjeliá a Skutky, ekumenický preklad, CD 7 Z25

Nedramatizovaná audio Nová zmluva slovenského ekumenického prekladu.   CD obsahuje biblické knihy: Evanjelium podľa Matúša Evanjelium podľa Marka Evanjelium podľa Lukáša Evanjelium podľa Jána Skutky apoštolov   Celkový čas 13:2...

In stock Damaged See more...

4,43 €

Bežná cena 5,90 €

Audio Nová zmluva, Listy a Zjavenie, ekumenický preklad, CD 8 Z25

Nedramatizovaná audio Nová zmluva slovenského ekumenického prekladu.   CD obsahuje biblické knihy: Rimanom Korinťanom I Korinťanom II Galaťanom Efezanom Filipanom Kolosanom Tesaloničanom I Tesaloničanom II Timotejovi I Timote...

In stock Damaged See more...

4,43 €

Bežná cena 5,90 €

Audio Stará zmluva, Deuterokánonické knihy, ekumenický preklad, CD Z25

CD obsahuje knihy: Tobiáš Judita Ester (grécka verzia) Kniha múdrosti Kniha Sirachovca Baruch (a Jeremiášov list) Prídavky k Danielovi Prvá kniha Makabejcov Druhá kniha Makabejcov Celkový čas: 13:52 (h:m) Na CD znejú hlasy tý...

In stock Damaged See more...

4,43 €

Bežná cena 5,90 €

  • 1
  • 2