Štúdio Nádej

View

DVD - Ježišova modlitba

Každý, kto počul o Ježišovej modlitbe, vie, ako získať moc, ktorú Ježiš prisľúbil každému veriacemu. Pri mnohých príležitostiach Ježiš učil svojich učeníkov o moci modlitby, či už príbehmi, alebo vlastným príkladom. Po Ježišovom vzkriesení...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Saul z Tarzu

Jeden z najdramatickejších príbehov obrátenia, ktoré v Biblii nájdeme. Úhlavný nepriateľ a odhodlaný prenasledovateľ kresťanov Saul je ochotný za svoje presvedčenie zomrieť. Za dramatických okolností sa na ceste do Damasku stretne so vzkrie...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Pavlova služba

Napínavý príbeh dobrodružstva, viery a vytrvalosti – od výsluchu pred kráľom Agrippom, cez hrozné stroskotanie lode plaviacej sa do Ríma, až po listy písané z rímskeho väzenia. Pavol nikdy neprestal kázať a svojím životom ukazovať, čo s ním...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Šalamún

Bola to jeho prvá skúška, odkedy nastúpil na trón. Oči celého národa sa upierali na tohto mladého vodcu, aby zistili, či bude taký múdry a prezieravý ako jeho otec, ich milovaný kráľ Dávid. Rozhodnutie, ktoré mal urobiť, bolo jedno z najťaž...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Evanjelium podľa Matúša, tvrdý obal

Veľkofilm Evanjelium podľa Matúša je jedným z najlepších filmov v edícii Visual Bible. Postavu Matúša tu stvárnil Richard Kiley, ocenený cenou Emmy. Predstaviteľ Ježiša Krista, Bruce Marchiano, v tomto filme podal nielen vynikajúci hereck...

In stock See more...

8,80 €

Důkaz (3 DVD)

Cyklus čtrnácti půlhodinových dokumentů, které přinášejí odpovědi na otázky moderního člověka. Filmové dokumenty představují rozhovory s renomovanými vědci, umělci i obyčejnými lidmi, kteří prožili ve svém životě zvláštní zkušenost s Bohem....

In stock See more...

10,90 €

Pieseň lásky, CD

Limitovaná edícia audionahrávky biblickej knihy Veľpieseň. Láska bola, je a večne bude tým najsilnejším putom na svete. Ľúbostné vyznania medzi ženou a mužom z čias dávno minulých, silou svojich emócií sú toho dôkazom. Aj dnes znejú ako st...

In stock See more...

3,90 €

Audio Nová zmluva, Listy a Zjavenie, ekumenický preklad, CD 8

Nedramatizovaná audio Nová zmluva slovenského ekumenického prekladu.   CD obsahuje biblické knihy: Rimanom Korinťanom I Korinťanom II Galaťanom Efezanom Filipanom Kolosanom Tesaloničanom I Tesaloničanom II Timotejovi I Timote...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Nová zmluva, Evanjeliá a Skutky, ekumenický preklad, CD 7

Nedramatizovaná audio Nová zmluva slovenského ekumenického prekladu.   CD obsahuje biblické knihy: Evanjelium podľa Matúša Evanjelium podľa Marka Evanjelium podľa Lukáša Evanjelium podľa Jána Skutky apoštolov   Celkový čas 13:2...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Stará zmluva, ekumenický preklad, sada 6 CD (bez DT kníh)

Sada šiestich CD audio Starej zmluvy: CD 1 - Mojžišove knihy CD 2 - Historické knihy I. CD 3 - Historické knihy II. CD 4 - Múdroslovné knihy CD 5 - Prorocké knihy I. CD 6 - Prorocké knihy II. CD disky je možné prehrať na MP3 preh...

In stock See more...

28,30 €

Price for members 22,64 €

Audio Stará zmluva, ekumenický preklad, sada 7 CD (s DT knihami)

Sada siedmych CD audio Starej zmluvy: CD 1 - Mojžišove knihy CD 2 - Historické knihy I. CD 3 - Historické knihy II. CD 4 - Múdroslovné knihy CD 5 - Prorocké knihy I. CD 6 - Prorocké knihy II. CD Deuterokánonické knihy CD disky j...

In stock See more...

33,00 €

Price for members 26,40 €

Audio Stará zmluva, Deuterokánonické knihy, ekumenický preklad, CD

CD obsahuje knihy: Tobiáš Judita Ester (grécka verzia) Kniha múdrosti Kniha Sirachovca Baruch (a Jeremiášov list) Prídavky k Danielovi Prvá kniha Makabejcov Druhá kniha Makabejcov Celkový čas: 13:52 (h:m) Na CD znejú hlasy tý...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Stará zmluva, Prorocké knihy II., ekumenický preklad, CD 6

CD obsahuje knihy: Daniel Ozeáš Joel Amos Abdiáš Jonáš Micheáš Nahum Habakuk Sofoniáš Aggeus Zachariáš Malachiáš Celkový čas: 05:00 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Martin Kaprálik, Roman Matisko, Alfréd Swan, Ján G...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Stará zmluva, Prorocké knihy I., ekumenický preklad, CD 5

CD obsahuje knihy: Izaiáš Jeremiáš Náreky Ezechiel Celkový čas: 14:29 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Jozef Šimonovič, Ľubomír Roman, Barbora Chlebcová a Miroslav Trnavský. CD disk je možné prehrať na MP3 prehrávači, DVD p...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Stará zmluva, Múdroslovné knihy, ekumenický preklad, CD 4

CD obsahuje knihy: Jób Žalmy Príslovia Kohelet – Kazateľ Veľpieseň Celkový čas: 10:49 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Karol Strážnický, Ján Gallovič, Štefan Bučko, Dušan Jamrich, Lucia Hurajová, Barbora Chlebcová, Ján Trég...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Stará zmluva, Historické knihy II., ekumenický preklad, CD 3

CD obsahuje knihy: Prvá kniha kroník Druhá kniha kroník Ezdráš Nehemiáš Ester Celkový čas: 8:03 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Alfréd Swan, Peter Kollárik, Roman Matisko, Lucia Hurajová, Barbora Chlebcová, Ján Tréger a Mi...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Stará zmluva, Historické knihy I., ekumenický preklad, CD 2

CD obsahuje knihy: Jozua Kniha sudcov Rút Prvá kniha Samuelova Druhá kniha Samuelova Prvá kniha kráľov Druhá kniha kráľov Celkový čas: 14:24 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Matúš Krátky, Alfréd Swan, Lucia Vráblicová, Jo...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Stará zmluva, Mojžišove knihy, ekumenický preklad, CD 1

CD obsahuje knihy: Genezis Exodus Levitikus Numeri Deuteronómium Celkový čas: 16:22 (h:m) Na CD znejú hlasy týchto hercov: Ivo Gogál, Barbora Chlebcová a Miroslav Trnavský. CD disk je možné prehrať na MP3 prehrávači, DVD prehráv...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €
  • 1
  • 2