Štúdio Nádej

View

Achillove päty evolúcie (DVD)

Dnes mnohí ľudia veria, že evolúcia je nespochybniteľná a odolá všetkým útokom ako Achilles vo svojom zlatom brnení. Predstavujeme vám najväčšie slabiny modernej evolučnej teórie očami 15 vedcov s titulom Ph.D. Je smutné, že väčšina ľudí do...

In stock See more...

4,90 €

Audio Nová zmluva, sada 2 CD, ekumenický preklad

Nedramatizovaná audio Nová zmluva slovenského ekumenického prekladu. CD 1: Evanjeliá a skutky, celkový čas 13 hod. 26 min., účinkujú: Ján Gallovič, Štefan Bučko, Ivo Gogál, Dušan Szabo, Jozef Šimonovič, Barbora Chlebcová, Miroslav Trnavský...

In stock See more...

9,00 €

Price for members 7,20 €

Audiobiblia s DT knihami, sada 9 CD

Nedramatizovaná Audiobiblia slovenského ekumenického prekladu s deuterokánonickými knihami.   Sada obsahuje 9 CD: Mojžišove knihy Historické knihy I. Historické knihy II. Múdroslovné knihy Prorocké knihy I. Prorocké knihy II....

In stock See more...

39,00 €

Price for members 31,20 €

Audiobiblia bez DT kníh, sada 8 CD

Nedramatizovaná Audiobiblia slovenského ekumenického prekladu.   Sada obsahuje 8 CD: Mojžišove knihy Historické knihy I. Historické knihy II. Múdroslovné knihy Prorocké knihy I. Prorocké knihy II. Evanjeliá a Skutky Listy a Zj...

In stock See more...

35,90 €

Price for members 28,72 €

DVD - Prišiel hľadať stratených

Príbehy troch ľudí – vyberača daní Matúša, Miriam a chorého muža Jonáša. Všetci prichádzajú za Ježišom, pretože hľadajú nádej, uzdravenie a odpustenie. Rozprávanie nesie v sebe aj viaceré novozmluvné podobenstvá a príbehy, vrátane podobenst...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Ján Krstiteľ

Dramatický príbeh jedného z najväčších Božích prorokov, Jána Krstiteľa, na interaktívnom DVD. Obsahuje špeciálne bonusy ako kvíz, videoukážky ku kvízom, biblické texty, slovenské a české titulky. Dramatický príbeh jedného z najväčších Boží...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Elizeus

Príbeh Elizea na interaktívnom DVD. Obsahuje špeciálne bonusy ako kvíz, videoukážky ku kvízom, biblické texty, slovenské a české titulky. Keď sa z neba prihnal ohnivý koč a odniesol preč proroka Eliáša, jeho plášť dopadol k nohám Elizea....

In stock See more...

5,50 €

DVD - Kráľ sa stal sluhom

Animovaný príbeh Apoštola Jakuba vo väzení, kedy si spomína na to, ako Ježiš pokorne slúžil ľuďom. Na interaktívnom DVD sa nachádzajú bonusy ako kvízy, videoukážky ku kvízom, biblické texty, voliteľné zobrazenie biblických veršov, slovenské...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Dávid a Goliáš

Jeden z najznámejších biblických príbehov o mladom a odvážnom pastierovi Dávidovi, cez ktorého Boh vybojuje víťazstvo proti nepriateľom Božieho národa. Celkový čas: 25 minút Jazyk: slovenský, český, anglický (Zdroj: Štúdio Nádej)

In stock See more...

5,50 €

DVD - Eliáš

Neistá doba v izraelskom kráľovstve, keď viera v Boha ochabovala. V tom prichádza Eliáš so svojím posolstvom, ktoré aj nás vedie k uvažovaniu nad našou vierou. Celkový čas: 27 minút Jazyk: slovenský, český, anglický (Zdroj: Štúdio Nádej)...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Spravodlivý Sudca

Príbeh nás privádza k Ježišovi v situácii, keď učí svojich nasledovníkov o zásadách a princípoch lásky, súcitu a odpustenia, a keď sa stretáva so ženou, ktorá si podľa židovských zákonov zaslúžila smrť ukameňovaním. Celkový čas: 27 minút...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Mojžiš

Napínavý príbeh Mojžiša na interaktívnom DVD. Nachádzajú sa tu bonusy ako kvízy, videoukážky ku kvízom, biblické texty, voliteľné zobrazenie biblických veršov, slovenské aj české titulky. Nebyť matkinho zúfalého plánu, pevnej vôle faraón...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Rút

Príbeh Rút na interaktívnom DVD. Obsahuje špeciálne bonusy ako kvíz, videoukážky ku kvízom, biblické texty, slovenské a české titulky. Keď izraelská žena Noémi a jej dve pohanské nevesty ovdovejú v cudzej krajine, Noémi sa chce vrátiť...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Chlieb z neba

Jonáš, mladý pouličný žobrák, je stále hladný. O chlebe sa mu hádam aj sníva. A keď sa mu už podarí nejaký získať, ozbíjajú ho oň silnejší povaľači z vedľajšej ulice. Jedného dňa sa Jonáš dopočuje o Ježišovi, mužovi, ktorí robí zázraky. Veľ...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Pane, verím

Tri príbehy, ktorými Ježiš buduje vieru svojich nasledovníkov. Pri sledovaní príbehu môžeme byť svedkami toho, ako rímsky veliteľ pokľakne pred Majstrom a prosí o život pre svojho zomierajúceho sluhu. Ako Ježiš povie naimskej vdove: neplač,...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Lazár žije

Príbeh hlbokej lásky a oddaného priateľstva Ježiša voči Marte, Márii a Lazárovi. Tieto ženy spolu s Ježišovými učeníkmi sú svedkami, ako Ježiš volá na mŕtveho Lazára a ten vyjde živý z hrobu. Celkový čas: 27 minút Jazyk: slovenský, český,...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Poklady v nebi

Príbeh ukazuje kontrast medzi dvomi mužmi, ktorí hľadajú v živote čosi viac. Obaja stretnú Ježiša a začína v nich prebiehať zápas. Bohatý mladík sa síce opýta: Čo robiť? Ako získať večný život? – ale odpoveď, ktorú mu Ježiš dá, ho nepoteší....

In stock See more...

5,50 €

DVD - Ježišova modlitba

Každý, kto počul o Ježišovej modlitbe, vie, ako získať moc, ktorú Ježiš prisľúbil každému veriacemu. Pri mnohých príležitostiach Ježiš učil svojich učeníkov o moci modlitby, či už príbehmi, alebo vlastným príkladom. Po Ježišovom vzkriesení...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Jozefovo stretnutie s bratmi

Sucho a hlad ničivo zasiahli Kanaán, ale Egypt má stále dostatok zásob jedla. Jákob vie, že ak niečo neurobí, celá jeho rodina zahynie od hladu. Pošle teda svojich desiatich synov k faraónovi nakúpiť obilie. Nikomu by nenapadlo, že okrem je...

In stock See more...

5,50 €

DVD - Evanjelium podľa Matúša, tvrdý obal

Veľkofilm Evanjelium podľa Matúša je jedným z najlepších filmov v edícii Visual Bible. Postavu Matúša tu stvárnil Richard Kiley, ocenený cenou Emmy. Predstaviteľ Ježiša Krista, Bruce Marchiano, v tomto filme podal nielen vynikajúci hereck...

In stock See more...

10,40 €

Pieseň lásky, CD

Limitovaná edícia audionahrávky biblickej knihy Veľpieseň. Láska bola, je a večne bude tým najsilnejším putom na svete. Ľúbostné vyznania medzi ženou a mužom z čias dávno minulých, silou svojich emócií sú toho dôkazom. Aj dnes znejú ako st...

In stock See more...

3,90 €

Audio Nová zmluva, Listy a Zjavenie, ekumenický preklad, CD 8

Nedramatizovaná audio Nová zmluva slovenského ekumenického prekladu.   CD obsahuje biblické knihy: Rimanom Korinťanom I Korinťanom II Galaťanom Efezanom Filipanom Kolosanom Tesaloničanom I Tesaloničanom II Timotejovi I Timote...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Nová zmluva, Evanjeliá a Skutky, ekumenický preklad, CD 7

Nedramatizovaná audio Nová zmluva slovenského ekumenického prekladu.   CD obsahuje biblické knihy: Evanjelium podľa Matúša Evanjelium podľa Marka Evanjelium podľa Lukáša Evanjelium podľa Jána Skutky apoštolov   Celkový čas 13:2...

In stock See more...

5,90 €

Price for members 4,72 €

Audio Stará zmluva, ekumenický preklad, sada 6 CD (bez DT kníh)

Sada šiestich CD audio Starej zmluvy: CD 1 - Mojžišove knihy CD 2 - Historické knihy I. CD 3 - Historické knihy II. CD 4 - Múdroslovné knihy CD 5 - Prorocké knihy I. CD 6 - Prorocké knihy II. CD disky je možné prehrať na MP3 preh...

In stock See more...

28,30 €

Price for members 22,64 €
Show more ...
  • 1
  • 2