Slovenské evanjelizačné stredisko

View

Tajní veriaci

Mladý moslim strašený nočnými morami, až kým je oboznámený s Isom (Ježišom). Bývalý vodca fundamentalistického moslimského hnutia, ktoré prenasledovali kresťanov. Privilegovaná mladá moslimská žena, ktorá je zadržiavaná svojou rodinou, ke...

In stock See more...

9,00 €

Márnotratný prorok

Nahnevaný prorok, obávaný a odpudivý nepriateľ, ničivá búrka a prekvapivé posolstvo milosrdného Boha prorokovho ľudu. Jonášov príbeh je jeden z najznámejších biblických príbehov a zároveň je to aj príbeh, ktorý najčastejšie nie úplne správ...

In stock See more...

12,00 €

Mal by som ťa radšej, keby si bol trochu viac ako ja

Kniha Mal by som ťa radšej, keby si bol trochu viac ako ja sa zaoberá jednou z najdôležitejších otázok v živote: Ako sa môžem viac priblížiť k Bohu a ľuďom? Boh nás stvoril tak, že túžime po hlbokom spojení s niekým. Keď ľudia majú hlboké...

In stock See more...

12,00 €

Bláznovstvo poslušnosti

Kniha Bláznovstvo poslušnosti prináša odvážnu výzvu evanjelizácii. Nik Ripken poukazuje na riziká bezpečného kresťanstva a povzbudzuje čitateľov, aby robili viac. Vyzýva kresťanov, aby konali rovnako provokatívne, ako konal Ježiš. Kniha p...

In stock See more...

11,00 €

Falošní bohovia

Drsné ekonomické skutočnosti vrhajú nové svetlo na hľadanie šťastia v naháňaní sexu, peňazí a úspechu: kariéry, manželstvá a dôchodkové zabezpečenie popadali. Mnohí sa cítia stratení, rozčarovaní a rozhorčení. V tejto novej inšpirujúcej kni...

In stock See more...

8,50 €

Ťažké otázky – skutočné odpovede

Prečo Boh neodpovedá na moje modlitby? Keď je všemocný, prečo existuje zlo? Keď je dobrý, prečo trpíme? Čo so zlyhaním, homosexualitou, potratmi? V knihe Ťažké otázky, skutočné odpovede William Lane Craig neponúka otrepané frázy a...

In stock See more...

9,00 €

Toľko rôznych ciest

V Biblii Boh veľmi zriedka niekomu prikazuje, aby „zostal“. Otvorí dvere a potom nás pozve, aby sme vykročili do neznáma. Podľa toho, ako sa rozhodneme, si sami určíme život, aký chceme viesť. Ak zlyháme a nechopíme sa šance, neurobíme prác...

In stock See more...

9,00 €

Skrytý význam Vianoc

Známy pastor a kazateľ Timothy Keller vo svojej novej knihe Skrytý význam Vianoc berie čitateľov na cestu. Spolu tak objavia prekvapujúce skutočnosti, na prvý pohľad známeho biblického príbehu Ježišovho narodenia.  Dokonca aj ľudia, ktorí...

In stock See more...

9,00 €

Dáva Boh zmysel?

Kniha Dáva Boh zmysel?, ktorej autorom je Timothy Keller, je napísaná tak pre horlivého veriaceho, ako aj pre skeptika. Osvetľuje nesmiernu hodnotu a dôležitosť kresťanstva v osobnom živote. Žijeme v dobe skepticizmu. Naša spoločnosť v...

In stock See more...

11,00 €

Márnotratný Boh

Timothy Keller cez jedno z najznámejších kresťanských podobenstiev odkrýva neočakávané posolstvo nádeje a vykúpenia. V tomto podobenstve Pán Ježiš odhaľuje Božiu márnotratnú milosť, ktorú má pre bezbožníkov, ale aj moralistov. Táto kniha vy...

In stock See more...

7,00 €

Listy Jánove – Život v Božom svetle a láske

Existuje absolútna, nemenná pravda? Mnohí ľudia si myslia, že nie. Hovoria, že pravda je relatívna. Čo je správne a čo nesprávne sa určuje podľa situácie a okolností. Ide o to ako sa cítiš a čo si myslíš ty. Tieto názory sa zdajú moderné,...

In stock See more...

3,30 €