Slovenská biblická spoločnosť

View

Sprievodca Bibliou pre študentov

Táto farebná publikácia je akousi vstupnou bránou k Biblii a biblickým dejom. Študenti sa môžu dozvedieť napríklad prečo v Biblii jestvujú dva zákony, akým spôsobom žili ľudia za čias Ježiša alebo čo sú to "zvitky od Mŕtveho mora" a mnoho ď...

In stock See more...

2,29 €

Price for members 1,83 €

Ja som svetlo/Me som udut, brožúra

Slovensko-rómska dvojjazyčná publikácia textov biblických úryvkov z Novej zmluvy a Žalmov s obrazovou prílohou – perokresbami a malým slovensko-rómskym slovníkom.

In stock See more...

1,95 €

Obrázky s prekvapením: Poďme a oslavujme!

V tejto knižke nájde malý čitateľ viaceré biblické príbehy. Samotná knižka nie je veľká, ale text je prispôsobený detskej mysli a obrázky sú výstižné – rovnako ako písané slovo. Či v kruhu viacerých detí, alebo doma v detskej izbe, knižka m...

In stock See more...

1,10 €

Price for members 0,88 €

Vrátim sa k Otcovi

Knižôčka vyšla v niekoľkých svetových jazykoch pri príležitosti jubilejného roka 2000, v ktorom veriaci oslavovali dvetisíc rokov od Ježišovho narodenia. Vybrané texty Starej a Novej zmluvy (Kniha proroka Ámosa, vybrané Žalmy, Evanjelium po...

In stock See more...

0,80 €

Price for members 0,64 €

Nová zmluva s ilustráciami

Popri znení biblického textu Novej zmluvy tu čitateľ nájde aj úvody k jej jednotlivým častiam a vysvetlivky najzávažnejších alebo málo známych biblických pojmov. Obrázky a mapy, ktoré sprevádzajú text, sú dielom Spojených biblických spoločn...

In stock See more...

2,93 €

Biblická mapa nástenná, nelaminovaná – Starý Orient v dobe Starého zákona (mapa I)

Farebné biblické mapy v plastickej kresbe. Mapa I znázorňuje Starý Orient v dobe Starého zákona. Mierka 1 : 3 000 000   DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Mapa je vyrobená vo forme plagátu a je potrebné ju posielať v tubuse. Táto skutočnosť podstat...

In stock See more...

1,00 €

Bežná cena 2,62 €

Biblická mapa nástenná, nelaminovaná – Palestína v dobe Starého zákona (mapa II)

Farebné biblické mapy v plastickej kresbe. Mapa II znázorňuje Palestínu v dobe Starého zákona. Mierka 1 : 3 000 000   DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Mapa je vyrobená vo forme plagátu a je potrebné ju posielať v tubuse. Táto skutočnosť podstatne...

In stock See more...

1,00 €

Bežná cena 2,62 €

Biblická mapa nástenná, nelaminovaná – Palestína v dobe Nového zákona (mapa III)

Farebné biblické mapy v plastickej kresbe. Mapa III znázorňuje Palestínu v dobe Nového zákona. Mierka 1 : 3 000 000   DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Mapa je vyrobená vo forme plagátu a je potrebné ju posielať v tubuse. Táto skutočnosť podstatne...

In stock See more...

1,00 €

Bežná cena 2,62 €

Biblická mapa nástenná, nelaminovaná – Cesty apoštola Pavla (mapa IV)

Farebné biblické mapy v plastickej kresbe. Mapa IV znázorňuje cesty apoštola Pavla. Mierka 1 : 3 000 000   DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Mapa je vyrobená vo forme plagátu a je potrebné ju posielať v tubuse. Táto skutočnosť podstatne zvyšuje ce...

In stock See more...

1,00 €

Bežná cena 2,62 €

Zborník 2008

Zborník prednášok z medzinárodnej monotematickej ekumenickej konferencie konanej v rámci Týždňa s Bibliou a pri príležitosti Roku apoštola Pavla. Zborník obsahuje štúdie významných teológov (názvy tém ponúka obsah): prof. ThDr. ThBibl. Lic...

In stock See more...

0,50 €

Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina (rok C)

Brožúra kombinuje liturgické nedeľné evanjeliové čítania roku C (advent 2009 – nedeľa Krista Kráľa 2010) s metódou čítania Svätého Písma, ktorá sa nazýva lectio divina. Ide o spôsob stretnutia sa s Pánom prostredníctvom reflexie a modlitby....

In stock See more...

0,50 €

Bežná cena 2,70 €

Biblická mapa nástenná, laminovaná – Starý Orient v dobe Starého Zákona (mapa I)

Farebná biblická mapa v plastickej kresbe. Mapa I znázorňuje Starý Orient v dobe Starého zákona. Mierka 1 : 3 000 000   DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Mapa je vyrobená vo forme plagátu a je potrebné ju posielať v tubuse. Táto skutočnosť podst...

In stock See more...

2,00 €

Price for members 1,60 €

Biblická mapa nástenná, laminovaná – Palestína v dobe Starého zákona (mapa II)

Farebná biblická mapa v plastickej kresbe. Mapa II znázorňuje Palestínu v dobe Starého zákona. Mierka 1 : 3 000 000   DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Mapa je vyrobená vo forme plagátu a je potrebné ju posielať v tubuse. Táto skutočnosť podstat...

In stock See more...

2,00 €

Bežná cena 4,18 €

Biblická mapa nástenná, laminovaná – Cesty Apoštola Pavla (mapa IV)

Farebná biblická mapa v plastickej kresbe. Mapa IV znázorňuje cesty apoštola Pavla. Mierka 1 : 3 000 000   DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Mapa je vyrobená vo forme plagátu a je potrebné ju posielať v tubuse. Táto skutočnosť podstatne zvyšuje...

In stock See more...

2,00 €

Price for members 1,60 €

Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina (rok B)

Brožúra kombinuje liturgické nedeľné evanjeliové čítania roku B (advent 2008 – nedeľa Krista Kráľa 2009) s metódou čítania Svätého Písma, ktorá sa nazýva lectio divina. Ide o spôsob stretnutia sa s Pánom prostredníctvom reflexie a modlitby....

In stock See more...

0,50 €

Bežná cena 2,70 €

Evanjelium podľa Jána / Das Evangelium nach Johannes

Dvojjazyčné vydanie Evanjelia podľa Jána. Texty sú usporiadané paralelne vedľa seba v dvoch stĺpcoch. Slovenský text pochádza z ekumenického prekladu, nemeckú časť tvorí biblický text v preklade Einheitsübersetzung der H...

In stock See more...

1,28 €

Bežná cena 1,83 €

Sedem cirkví z Knihy zjavenia

Tenká brožúrka čitateľa vracia do obdobia, kedy apoštol Ján na ostrove Patmos písal záverečnú knihu Novej zmluvy. Každá dvojstrana sa venuje jednému zo siedmych zborov v Malej Ázii, ktorým Ježiš Kristus skrze Jána adresuje l...

In stock See more...

0,20 €

Bežná cena 1,56 €

Obrázky s prekvapením: Narodil sa chlapček

V tejto knižke nájde malý čitateľ viaceré biblické príbehy. Samotná knižka nie je veľká, ale text je prispôsobený detskej mysli a obrázky sú výstižné – rovnako ako písané slovo. Či v kruhu viacerých detí, alebo doma v detskej izbe, knižka m...

In stock See more...

1,10 €

Price for members 0,88 €

Stretli sa s Ježišom...

Biblická maľovanka, prostredníctvom ktorej môžu deti spoznať postavy, ktoré sa stretli s Ježišom. Každú postavu si môžu vyfarbiť podľa vlastnej fantázie alebo podľa biblického pexesa Stretli sa s Ježišom. Pri každom obrázku čaká deti aj...

In stock See more...

0,60 €

Price for members 0,48 €

Vianočný príbeh

Toto je príbeh úplne prvých Vianoc, bohato ilustrovaný, jednoducho a verne prerozprávaný. Pomáha deťom pochopiť okolnosti narodenia Pána Ježiša a vysvetľuje, prečo si pripomíname tento zázrak.

In stock See more...

3,50 €

Price for members 2,80 €

Magnetka 1Jn 3,1

Magnetka s biblickým veršom 1Jn 3,1: Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme.

In stock See more...

0,70 €

Magnetka Jn 3,16

Magnetka s biblickým veršom Jn 3,16: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

In stock See more...

0,70 €

Lupa na čítanie

 Lupa na čítanie s logom Slovenskej biblickej spoločnosti. Umožňuje trojnásobné zväčšenie textu.  *Tento produkt nie je určený pre obchodných partnerov.

In stock See more...

1,20 €

Price for members 0,96 €

Colník, biblický minipríbeh

Ilustrovaný príbeh Colník z Lk 19, 1-10. Ilustrácie sú doplnené textom zo slovenského ekumenického prekladu Biblie. V závere sa nachádza slovo na zamyslenie pre deti aj dospelých, krátka modlitba a perokresba na vymaľovanie. Vydavateľ ori...

In stock See more...

0,20 €

Bežná cena 0,43 €

Show more ...